*

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Приемете сърдечните ми поздрави по повод откриването на новата учебна 2020/2021 година в община Етрополе! В този ден изразяваме дълбокото си уважение към духовното огнище на българина – Училището, неизчерпаем извор на знания и мъдрост, а в съвременния свят – основна необходимост за благоденствието и по-доброто бъдеще за децата ни!

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
Позволете ми да изкажа своята признателност към всички Вас за Вашето благородно дело! Продължавайте да учите, вдъхновявате и напътствате с безценни съвети Вашите ученици, давайки им добър старт в живота!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Бъдете активни и трупайте ценен опит по пътя към знанието и постигайте целите си с лекота! Вие, които за първи път прекрачвате прага на училището, подайте с доверие ръка на своите учители. Те ще бъдат хората, които ще разкрият един нов и вълнуващ свят пред Вас.

Пожелавам на всички успешна учебна 2020/2021 година, изпълнена с много положителни емоции!

НА ДОБЪР ЧАС!

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ