*

В Общинска администрация – Етрополе постъпи писмо от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София във връзка с инвестиционно предложение за разширяване на суровинната база на централата за производство на електроенергия от възобновяеми източници на базата на биомаса и когенерация на топлинна енергия „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“. Община Етрополе, като административен орган, спазвайки нормативните актове, е длъжна да публикува уведомлението на интернет страницата на общината. Решението ще бъде взето от РИОСВ – София след обстоен анализ от компетентните лица.