*

Днес, дамите от Клуб Inner Wheel – гр. Етрополе дариха два броя прахосмукачки Karcher WD 3 на Дом за стари хора- гр. Етрополе.
Предоставеното дарение ще се използва ежедневно за осигуряване на по-добри битови условия за живот на потребителите на социалната ни услуга.