*

Поредно участието на РК „Традиция“- гр. Етрополе.

Поклонение пред паметта на най-младият Ботев четник – Александър Чендов на лобното му място „Люцка поляна“, в близост до Осеновлаг, Врачанско.