*

Извършва се основно почистване на езерото в парка при болницата, след което ще бъдат направени частични ремонтни дейности и пребоядисване.
Водоемът ще бъде напълнен с вода не по-късно от 10 юни.