*

Маршрутите са следните:

1. Начална спирка общежитие „Етрополски бук“ /разклонът за с. Бойковец/; спирка „Шараните”; спирка „Куцото куче”; спирка при Часовника; спирка площад „Ябланица”; бул. „Ал. Стамболийски”; спирка църква „Св. Георги”; спирка „Старият гробищен парк”; спирка „Метални”; спирка при „Манастирската“ – от страната на болницата; спирка при „Манастирската“ – разклонът за с. Рибарица; последна спирка „Новият гробищен парк”.

2. Начална спирка кв. „Вранещица”; спирка „Вранещица“ – 2 /при газстанцията/”; спирка „кв.8”; спирка при „Манастирската“-разклонът за с. Рибарица; спирка кафе „Елаците”; спирка църква „Св. Архангел Михаил”; спирка „Старият гробищен парк”; спирка при „Метални”; спирка при „Манастирската“ – от страната на болницата; спирка „Манастирската“ – разклонът за с. Рибарица; последна спирка „Новият гробищен парк”.

Автобусите тръгват от началните спирки в 9.00 часа и обратно по същия маршрут в 10.30 часа от Новия гробищен парк.