*

По покана на Клуб на диабетика-Дружество „ВЯРА-ДИАБЕТ“- Етрополе, в нашия град гостува „Kлуба за хора с увреждания“ и пенсионери от гр. Плевен.

Те се запознаха с красивата природа и историческите забележителности на гр. Етрополе, посетиха етрополския манастир, историческия музей.

След което се проведе тържествен обяд в Горунака.