*

СРЕД ПРИРОДАТА

-Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, постарайте се да застанете далеч от високи дървета и самотно стърчащи канари. При наличие на сух предмет, седнете върху него. Не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете, като плътно прилепите нозе. Наведете главата си надолу и притиснете колене до гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените на краката. Ако сте повече хора, стойте на разстояние един до друг.

-Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси.

-Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн незабавно излезте от водата и се отдалечете. В случай че сте с лодка или сърф в морето, бързо тръгнете към брега.

-При градушка потърсете незабавно подслон, големите ледени късове могат да ви причинят травми и наранявания.

КОГАТО СТЕ НА ПЪТ

-По време на пътуване с кола приберете антената на колата.

-Ако сте на колело, слезте от него. Не се хващайте и не дръжте метални предмети, те привличат гръмотевиците.

-Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения.

У ДОМА

-Когато се намирате в къща или на работното място, трябва да изключите всички електрически уреди. Затворете вратите и прозорците.

-Стойте далеч от чешми, балконски врати, прозорци.

-За защита от пряко попадане на мълнии се изграждат мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично проверявана.

РСПБЗН