*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Позволете ми да отправя своите сърдечни поздрави и благопожелания по случай един от най-големите и светли празници в православния ни календар – Великден, денят на Божието възкресение!

Великденските празници вълнуват всички нас с посланието за силата на вярата. Тези празнични дни са изпълнени с дух за надежда и радост.

Нека бъдем по-добри, по-мъдри, по-състрадателни, нека празниците ни бъдат изпълнени със здраве и благополучие за нас и нашите близки!

Нека се стараем да възкресяваме в мислите и сърцата си това, което е чисто, светло, градивно и непреходно!

Димитър Димитров

Кмет на Община Етрополе