*

На 22.07.2021 год. в салона на читалището в Етрополе ще се състои премиерният
спектакъл „Дребна работа за стар клоун“ от Матей Вишниек, дело на театрална
трупа „Михаил Пенчев“ гр. Етрополе.

Заповядайте!