*

Знания и практически опит трупаха общо 46 участници на двете работни площадки на дружеството

През 2022 г. Елаците-Мед проведе своята 11 лятна Стажантска програма. В нея участие взеха 46 студенти, които трупаха опит в реална работна среда. В края на своя последен работен ден от стажа те се снимаха за спомен и споделиха пред своите ментори, че високо оценяват възможността да придобиват практически опит в едно от водещите дружества от минната индустрия в страната, предприятие с дългогодишна история, добра организация на труда и заплащане, съвременна техника и под ръководството на висококвалифицирани кадри.

На 30 септември на двете работни площадки на Елаците-Мед – Рудодобивен и Обогатителен комплекс, компанията официално закри своята лятна Стажантска със специални събития.

На двете събития, младежите бяха посрещнати от представители на дирекция „Човешки ресурси“, които с вълнение приветстваха студентите за успешното им представяне по време на стажа.

Милена Христова, директор „Човешки ресурси“, поздрави участниците и благодари на всички за избора им да станат част от голямото семейство на Елаците-Мед и Група ГЕОТЕХМИН, дори и само за 3 месеца. „Надявам се, че всички вие сте извлекли за себе си добри ползи от стажа при нас и натрупаният опит ще е много ценен за бъдещата ви реализация“, каза Милена Христова.

От страна на ръководството на Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, инж. Васил Шишков, зам.-директор „Производство“, в своето приветствие благодари на стажантите за енергията, която са дали за изпълнение на задачите, поставени им от наставниците по време на стажа. „Сигурен съм, че при нас сте получите най-добрата възможност да развиете своя потенциал и професионалните си умения и сте натрупали необходимия опит за успешна кариерна реализация. Нашите колеги, вашите наставници, са положили много усилия, за да ви подкрепят в усвояването на практиката и вярвам, че изпитвате огромно уважение към тях заради опита, който са ви предали“, каза инж. Шишков и допълни: „Надявам се да бъдете все така мотивирани и целеустремени и занапред и ще съм радостен, ако на по-късен етап някои от вас станат и наши колеги“.

На официалното закриване на лятната Стажантска програма в Обогатителен комплекс, с. Мирково, взе участие инж. Красимир Динеков, зам.-директор, „Ремонт и поддръжка“ на комплекса, който поздрави участниците с приключването на тяхната практика в реална работа среда. Той отправи специални благодарности за положените усилия и постигнатите резултати от стажантите и ги насърчи през следващата година отново да участват в лятната Стажантска програма. Напомни също и за възможността, студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Техническия университет, гр. София и Университета за архитектура строителство и геодезия, гр. София да кандидатстват за стипендиантската програма на дружеството.

Г-жа Даниела Горанова, ръководител на лятната Стажантка програма, обобщи резултатите и отправи специални благодарности към своите колеги от дирекция „Човешки ресурси“ за усилията и безупречната организация на програма. Тя се обърна и към наставниците, някои от които за втора година успяват да завладеят интереса и вниманието на всички студенти в работния процес. На стажантите сподели: „От анкетите, които проведохме, а и от споделените мнения в разговори с вас, 2022 г. се оказа една ползотворна година“. И допълни: “Виждаме и във вас стремеж да давате всичко от себе си за доброто ви представяне, което със сигурност е оценено от вашите наставници и от ръководството на Елаците-Мед и се надявам някои от вас да се присъединят към екипа на компанията.   

В лятната Стажантска програма на Елаците-Мед до момента са преминали повече от 320 студенти, бакалаври и магистри от различни университети в страната и чужбина, от които над 60 вече свързаха професионалния си път с компания.