*

На 27.04.20 г. приключи почистването на инертни материали и измиването на уличната мрежа в Община Етрополе. За тази цел бе осигурена специализирана техника. Четири водоноски стартираха миенето по райони и по определен график от 7 април.
Дейностите по почистването бяха организирани от Община Етрополе, като в тях се включиха служители от Общинска администрация, служители от фирма за почистване и поддръжка FCC България, ДЖАНИ ЕООД, МИР – И ЕООД и Елаците Мед-Ад.