*


Приключи проектът за извършване на ремонт в сградата на Дом за стари хора – гр. Етрополе по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ през 2020 г
По проекта се извършиха следните дейности:
• Поставяне на нова настилка от гранитогрес;
• Шпакловане и боядисване на стените и таваните на помещенията в дома.