*

След тригодишно прекъсване, наложено от ковид-ограниченията, вчера се проведе традиционната пролетна среща на етрополците, живеещи в столицата.

Гости на тържеството бяха самодейците от НЧ „Тодор Пеев“-гр. Етрополе, представители на Община Етрополе и творци от града.

Приветствено слово от името на г-н Димитър Димитров-Кмет на Община Етрополе, произнесе г-жа Росица Иванова.

Срещата се организира от Културно-просветно дружество „Тодор Пеев-София“.