*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

         Уведомяваме Ви, че във връзка с епидемиологичната обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 21.03.2021 г. ще бъдат допуснати само земеделски производители, фермери и търговци на хранителни продукти, дръвчета и цветя, притежаващи съответното разрешително.
         Земеделските производители, търговците и гражданите при посещение на пазара задължително трябва  да поставят защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, както и да спазват физическа дистанция от 1, 5 м.

         Спазването на всички противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД – 01 – 171/10.03.2021 г. на Директора на РЗИ – София област, както и указанията на служителите на Общинския инспекторат, са задължителни!