*

Служители на ТП Държавно Горско Стопанство – Етрополе залесиха с явор землището на с. Бойковец.

Източник: https://www.facebook.com/dl.etropole