*

На 09.02.2021 година в Многофункционалната зала при НЧ „Тодор Пеев-1871“ бе представен Проект на бюджета на община Етрополе за 2021 година. На публичното обсъждане присъстваха кметът на община Етрополе, г-н Димитър Димитров, заместник-кметовете, г-жа Росица Христова и г-жа Станка Димитрова, секретарят на общината г-жа Цветина Чипева, общински съветници, кметове и кметски наместници, началници на отдели в общинска администрация – Етрополе и служители, ръководители на частни и общински институции, директори на учебни заведения и други.
Г-жа Нели Сейменарова – главен счетоводител на община Етрополе, запозна присъстващите с проектобюджета на общината за 2021 година, който е съобразен с принципите на управление, залегнали в мандатната програма за мандат 2019-2023 година, целяща постигане на сигурност и развитие, достойна среда за живеене, съвременна инфраструктура, съвременни условия за образование, здравеопазване, бизнес и инвестиции, град с богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност.