*

Приключиха конкурсите „Етрополец на годината“ , „Етрополе в обектива“ и „Етрополе в рисунки“ – 2021 година, организирани от Сдружение „За Етрополе“.

Вашият вот определи следните победители:
„ЕТРОПОЛЕЦ НА ГОДИНАТА“ – 2021 г.
1 място с 621 гласа – Ковид отделението в болницата в гр. Етрополе
2 място с 407 глас – Ангел Добрев
3 място с 305 гласа – Емил Цацов

„ЕТРОПОЛЕ В ОБЕКТИВА“ – 2021 г.
1 място с 524 глааса – Диана Найденова
2 място с 519 глас – Калоян Горовски
3 място с 293 гласа – Ники Петрова

„ЕТРОПОЛЕ В РИСУНКИ“ – 2021 г. 1 място с 797 гласа – Петко Иванов, 2 място с 416 гласа – Ивалена Цветанова, 3 място с 342 гласа – Цветан Димитров

С конкурса „Етрополец на годината“, Сдружението има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.
Да насърчи проявите на доброта и взаимопомощ, социалната дейност, помощ в хуманитарните акции, опазването, развитието и възстановяването на околната среда, природозащитните акции, дейностите за подпомагане и развитието на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др.
С този конкурс искаме да покажем, че в България се случват и хубави неща, че добрината и надеждата не са забравени, че нищо не е загубено и, че въпреки всичко съществуват и хора, които не са се отказали да ги случват!
С оглед на пандемичната обстановка, най-вероятно няма да можем да проведем официална церемония по награждаването и ще се наложи тя да бъде онлайн, за което ще ви съобщим допълнително.
С пожелание за успешен ден!
Сдружение „За Етрополе“