*

На 22.10.2019 година от 18:00 часа в гр. Етрополе се проведе отчетно-изборно събрание на Регионален клон ,,Традиция‘‘. РК ,,Традиция” е създаден на 1- ви декември 2012 година. В учредяването участват 21 членове, по-късно членският състав се увеличава с още 10 човека. В момента РК ,,Традиция‘‘ се състои от 31 членове.

След гласуване, за нов председател на дружеството бе избран Григор Илчов Генчов.