*

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО ЛОПЯН ВЕЧЕ ИМАТ СОБСТВЕН АВТОБУС!

След лична молба, отправена от кмета на община Етрополе Димитър Димитров към кмета на община Смолян, Николай Мелемов и Решение на ОбС-гр. Смолян, Основно училище „Христо Ботев“ – село Лопян се сдоби със собствен автобус за осигуряване на безплатния транспорт на учениците на учебното заведение.