СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗАВЕРИ БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2018 Г.

За поредна година полученият окончателен Одитен доклад на Сметна палата относно Годишния финансов отчет на Община Етрополе за 2018 г. е заверен без забележки. Становището на Сметната палата е, че той дава „вярна и честна представа за финансовото състояние и имущество на Общината към 31.12.18г., в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане“.
Съгласно Закона за публичните финанси, Годишният финансов отчет за 2018 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Етрополе.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.