СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ !

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С цел недопускане на риск за здравето на населението, Общинска Администрация – Етрополе провежда мониторинг на нерегламентирани водоизточници.
От направените проби на 10 водоизточника бе установено, че водата не е годна за питейна употреба на „Бончовата чешма“ в кв. Вранащица.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.