Етрополе

Съвет на децата в гр. Етрополе

Уведомяваме Ви, че стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето, като целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и взимане на решения.
Община Етрополе набира кандидати за членове на Съвета на децата до 24.05.2018 г. в Общинска администрация Етрополе, стая № 206 и на email: rositsa_petkova@abv.bg.Документите съдържат формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо по образец.
Комисия ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор за членове на Съвета на децата в срок до 30.05.2018 г.
За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 г. и следва да отговарят на следните критерии:
o Активност
o Креативност
o Толерантност
o Ангажираност към обща кауза
o Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
o Ориентираност към резултати
o Организаторски умения
o Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
o Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
o Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Приложение:
1. Формуляр за кандидатстване.
2. Мотивационно писмо.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.