*

Във връзка с отбелязване „Седмица на гората-2023г.” ТП ДГС Етрополе ще предостави безвъзмездно на желаещите граждани фиданки от следните дървесни видове: Акация, Явор, Шестил, Златен дъжд и Кисел трън.

Желаещите да получат горски репродуктивен материал могат да подадат заявление в административната сграда на ТП ДГС Етрополе на адрес гр. Етрополе, ул. Христо Ботев №9 от 08:00ч. до 17:00ч. всеки работен ден.