СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Напомняме Ви, че срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета в Общинска администрация – Етрополе е до 31.03.2018 год. В селата от Общината регистрацията и пререгистрацията на кучетата може да извършите в кметствата.
Регламентираната такса, определена от ОбС – Етрополе, е в размер на 10 лв. за гр. Етрополе и 5.00 лв. за селата от Общината.

За регистрация на Вашето куче е необходимо представяне на следните документи:
1. Заявление за регистрация – по образец, което ще получите в Общината.
2. Ветеринарномедицински паспорт.
3. Квитанция за платена регистрация за притежаване на куче, която получавате на гише № 3 в Центъра за обслужване на гражданите в сградата на Общината след заплащане на определената такса.

!!! При регистрация на ловни кучета и др. със специално значение се представя и документ, удостоверяващ целта за използване на кучето, издаден от специализираните инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.)

От такса се освобождават собственици на:
Кучета на хора с увреждания;
Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
Кучета, използвани от Българския червен кръст;
Кастрирани кучета;
Ловни кучета;

Административната регистрация на всяко домашно куче е задължителна съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

ТАКСАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАШЕТО КУЧЕ Е ЕДНОКРАТНА, НО ТАКСАТА ЗА ПРЕГИСТРИРАНЕ СЕ ЗАПЛАЩА ЕЖЕГОДНО!

От ръководството на Община Етрополе

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.