*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
От 20.07.2020 г. /понеделник/ стартира организацията, подготовката и провеждането на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
На територията на Община Етрополе са определени 4 броя регистратори със Заповед на председателя на НСИ /Национален статистически институт/. Всеки един регистратор има определен район, който ще бъде обходен. Регистраторите ще събират /въвеждат/ и актуализират информация с мобилни устройства на терен или през десктоп приложение от стационарен компютър.
Основните дейности на регистраторите са проверка и потвърждаване, редактиране на съществуваща информация и събиране на нова информация, когато на място е установен нов съществуващ обект. Събирането и актуализирането на информацията при предварителния обход не изисква директна комуникация и интервюиране на лица/граждани/. Регистраторите могат да се обръщат към тях, когато се налага, да се изясни дали обектът се използва за жилищни цели, да се уточни адресна информация или при необходимост от упътване в непознат за тях терен.
Работата на терен по събиране на необходимата информация ще приключи на 10.09.2020 г. , а там където е необходимо срокът ще бъде удължен.

Общинска администрация - Етрополе