*

На 12.04.2020г. е големият християнски празник – Вход Господен – Цветница. Впредвид обстановката с корона вируса службата в храм „Св.Арх.Михаил“ – Етрополе ще започне в 8:00 ч.отвън на двора. Ще се раздават върбови клонки по две на семейство. Имената за здраве и параклисите да се напишат предварително в къщи с цел да няма натрупване и да се пази социалната дистанция от два метра. Носете маски. Храма ще бъде отворен за закупуване,палене свещи и предаване имената за здраве. В двора пазете дистанция един от друг. Болни и рискови да се молят от къщи,ние се молим за всички хора в страната,по телевизията също ще се предава службата от Патриаршеския храм. За Другите служби след Цветница ще Ви уведомя допълнително. Следвайте препоръките на Щаба, нашите също и бъдете разумни.

Бог да Ни пази!!!

Свещеник: Огнян Георгиев