*

Общинският кризисен щаб в Община Етрополе на свое заседание, свикано от Кмета на Община Етрополе Димитър Димитров, разгледа всички документи за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки срещу заразяване с COVID-19 от Министерството на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Областния управител на Софийска област и РЗИ – София Област.
По време на заседанието, Кризисният щаб реши да се забрани провеждането на всички спортни, културни и други мероприятия. Щабът призовава обществеността към ограничаване на частни събирания и посещение на Неделния пазар, които са предпоставка за разпространение на заразата.
Преустановяват се и посещенията и свижданията в специализираните институции и социалните заведения.
Лечебните заведения, училищата, институциите, организациите, общински структури, големите търговски обекти трябва да засилят хигиената и да дезинфекцират предметите, до които имат достъп много хора.
Автобусните превозвачи в Общината трябва да дезинфекцират превозните си средства по няколко пъти на ден. Банките е необходимо да се погрижат за дезинфекцията на банкоматите.
Препоръчителните мерки на Кризисния щаб към директорите на училища са да се провеждат лекции по хигиена в началото на учебния ден. Възрастните хора да избягват масови събирания. Всички клубове на пенсионера, инвалида, диабетика временно ще бъдат затворени.
С цел превенция и опазване на здравето на населението, в Общинска Администрация – Етрополе се въвеждат мерки. На всички служители, работещи с граждани, се осигуряват предпазни маски и дезинфекциращи средства. Всички врати и подови повърхности се дезинфекцират по два пъти на ден. Няма да се приемат граждани в приемния ден на Кмета и няма да се допуска струпването на голям брой хора в помещението за обслужване на гражданите.