*

Веднъж по време на избори група младежи дошли да побеседват с владиката за предстоящите избори. В разговора им, свети Нектарий се обърнал към младите хора с думите:

„Всеки добър гражданин, изразява своя избор чрез тайно гласоподаване. Много духовни чеда ме питат на изповед за кого да гласуват. На някои отговарям, а на други нищо не казвам.“

„Защо, отче свети?“

„Благословени чада мои, мълчанието също е отговор. Достатъчно е да не бъде то оскърбително. При гласу­ване избирайте добра душа, безупречно сърце, любезен християнин, изпълнен с мъдрост, безпристрастен, благороден. Чеда мои, знайте от мене, че лъжците, пияниците, блудниците, авантюристите, гонители­те на православни християни трябва винаги да остават извън вратите на Парламента“.

„Ами комарджиите могат ли да бъдат кандидати, дядо Нектарие?“

„Разбира се, че не – продължил светецът, – защото делата на техните сърца са зли и умът им замисля пагубни неща. „Не се на­дявайте на князе, на синове човешки, от които няма спасение“ (Пс. 145:3). Предпочитайте добродетелните люде, които са стабилни в своя живот и делата си, предпазливи в постъпките си. Не избирайте хора раздвоени, непокорни, користни, потънали в материалното. Онези, които използват Парламента за търговия, а не за служение на мнозин­ството, са крадци и натрапници. Отхвърляйте ги далеч от управлението на обществените дела“.

„Ако би се случило такива люде да бъдат наши приятели и ако от тях е наш благодетел, трябва ли да ги порицаваме?“ „Да, веднага и винаги. Защото тия заблудени и свирепи люде могат да причиняват само беди, щети и нещастия на своите приятели, както и на цялото общество. Обикновеният комарджия мошеник разорява не само своя съперник, а понякога и малък кръг от хора. Какво остава за един държавник, който е покварен, неверен, еретик, безсрамен, хитър и е обладан от легион бесове. Лошият човек в обществото може да на­вреди на едного, на двама, на петима или десетина. Обаче лошият об­щественик и политик унищожава с лека ръка щастието на целия народ, чада мои. Внимавайте, прочее, изборът ви да не спре на люти вълци. Гледайте да изберете добър и благороден човек“.

„Но отче, добрите и благородни хора нямат власт, те са изолирани, непознати. Обикновено лукавите и нахалните се налагат“.

„Въпреки това избирайте по-добри­те! За малко храна – рекъл св. Нектарий, – за една дреха вие обикаляте морета, пазари, улици, а когато е нужно да направите един разумен избор, да се установят ръководителите на материалния ни живот, нима ще бъдете тъй небрежни, та да подкрепите недостойните или да не гла­сувате?!“ „Разбира се не, отче. Благодарим за ценните съвети.“

„Не на мене благодарете, а на Бога за Неговия свят избор“.