*

Тракийска крепост Боготвор/Калето се намира на едноименното възвишение, на 1.97 km източно по права линия от центъра на село Бойковец. Хълмът на който е издигнато укреплението е самостоятелен със много стръмни склонове. От него има отлична видимост към Етрополската долина и долините на реките Равна, и Ябланица. Върхът на хълма е обграден от север, изток и юг с венец от отвесни скали с височина от 2 до 10 m. Именно на върхът е издигнато укреплението, като е използвана естествената защита на скалният венец. Крепостта има неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Общата площ е 13.5 дка, а максимални размери са 143х142 m. От трите споменати страни крепостна стена е единична. Основният достъп до укреплението е от запад, където е издигната двойна крепостна стена. Разстоянието между двете стени е между 36 и 55 m. Те се проследяват под насипи високи до 1 m.  Вътрешната крепостна стена е по- запазена от външната и се проследява изцяло на терена. Външната стена е доста обезличена и нейното протежение се губи на места. Във вътрешността не се забелязват някакви по- осезаеми следи от застрояване. Керамика не се намира. Обекта е обезличен от иманярска инвазия. Разкопани са огромни ями, като са извадени каменни блокове от по половин тон. В почти всички случаи тези престъпници са достигнали до кухини намиращи се на няколко метра под повърхността. Предполага се, че крепостта Боготвор е възникнала към VI-V в.пр.н.е. построена от тракийското племе Трибали обитавало този регион.

Местоположение

Надморска височина: 820 m GPS координати: 42°49’42” С.Ш. и 23°56’39” И.Д.

Източници

Е. Минчев
К. Василев