*

Съюзът на независимите български писатели навърши тридесет години от създаването си и е в своята идейно-естетическа зрялост. Той възниква след демократичните промени у нас и е създаден на 24 април 1990 г., когато в княжевското читалище се събират десетки писатели с по няколко издадени книги, но отхвърлени по лични и политически причини от официалното статукво. Те създават нова писателска организация като надпартийно, неполитическо художествено сдружение, което споделя идеите за хуманен свят, сближаването и приятелството между народите, демократичните принципи за устройство на обществото, българските национални интереси, традиции и нраВи, обединява усилията със сродни творчески организации у нас и в чужбина, които споделят същите или подобни идеи и принципи и ратуват за защита и възход на бъл¬гарския език и духовност, на литературната мисъл и за висока нравственост в творческия свят.
Съюзът на независимите български писатели е оригинален писателски глас: при нас членуват творци от различни Възрасти с различни политически и естетически пристрастия, но свързани от талант, родолюбив и нравствени стойности. Няма политизация и идеологизация, всеки има право на личен избор и лично мнение – основен критерий е художествеността и литературните творби, а не субективността, колкото и да е неизбежна при оценките и реализацията на идейните замисли. Председатели на СНБП са били Владимир Свинтила, Иван Богданов, Стоян Радев, Марин Кадиев. Имало е съпредседателство от Иван Вълов, Стоян Етърски и Стоян Радев.
Днес в Съюза членуват 190 литературни творци на писаното слово.
Между тях са и четирима от Етрополска община: Бистра Александрова, Иван Иванов, Христо Христов и Даринка Лакова-Дария.
По повод 30-та годишнина, ръководството на Съюза на независимите български писатели събра творби от своите членове и издаде юбилеен сборник с поезия и проза.
В него, както вече споменахме, участват със свои произведения и нашите литературни творци:

  • Бистра Александрова – със стихотворенията „Нещо”, „Такава” и „Синьо и бяло”.
  • Иван Иванов – с разказа „Есен”
  • Христо Христов – с разказа „Лъжата”
  • Даринка Лакова-Дария – със стихотворенията „Чуждите звезди”, „Сънувах” и „Мама”
    Сборникът е само за лично ползване от авторите и не се продава на