*

Успешно завърши Осмият пореден поход „По Ком Емине за три дни“, организиран от ТД Старопланински турист – гр. Етрополе, ТД Узана – гр. Габрово и ТД Руен – гр. Пловдив, чиято цел бе целият маршрут Е 3 в българския му участък да бъде разделен на девет етапа и да бъде покрит от отделни групи в рамките на посочените три дни. Участниците от ТД Старопланински турист – гр. Етрополе покриха шест от деветте етапа, а останалите три се поеха от ТД Узана – гр. Габрово, ТД Руен – гр. Пловдив и СТБ Бачо Киро – гр. Дряново. В похода взеха участие 82 туристи.
Походът беше проведен успешно от всички записали се участници, покрити бяха при планираните условия и деветте етапа. Традиционно Община Етрополе подпомогна организиране на логистиката на мероприятието чрез поемане на разходите за транспорт на участниците от град Етрополе, участващи в похода, за което ТД Старопланински
турист изказва своите благодарности на Община Етрополе и в частност на Кмета на общината – господин Димитър Димитров.  
Туризмът, в неговите разнообразни форми, е средата, при която човекът преоткрива отново природата и връзката си с нея, средата, която му дава възможност за нови приятелства и познанства, духовна удовлетвореност, дисциплина и емоционално задоволство.