*

Във връзка със започване на аварийно-възстановителни дейности след наводненията през изминалите дни Ви уведомяваме, че може да подавате сигнали за необходимост от извършване на такива на тел. 0720/68200 в Общинска администрация, както й в писмен вид в деловодството на общината.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ