*

УслугаЦена лв./Куб.м. без ДДС
Доставяне на вода на потребителите2,133
Отвеждане на отпадъчни води0,234
Пречистване на отпадъчни води0,969
Промишлени и други стопански потребители 
степен на замърсяване 11,194
степен на замърсяване 21,567
степен на замърсяване 32,272
Доставяне на вода с непитейни качества0,747