*

Днес (02.01.2020 г.), регионалният клон на „Традиция“ – гр. Етрополе, взе участие във възстановката по случай освобождението на Златица от турско робство.