*

Учениците от Софийска област минават на ротационен принцип на обучение от 12.10.2021 г, като за периода 12-17.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда; за периода от 18-24.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 10 клас се обучават присъствено, а класовете 6, 8, 9, 11 и 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда. Това решение беше взето на проведеното онлайн заседание на Областния оперативен щаб във връзка с влизането на Софийска област в тъмночервената зона по брой на заразени с COVID-19 лица. Щабът реши още да бъдат въведени за периода 12.10.2021-24.10.2021 г следните временни противоепидемични мерки – преустановява се провеждането на масови мероприятия, масови спортни събития на закрито, а на открито ще се провеждат без публика. Преустановяват се групови посещения на музеи и галерии, Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски обекти създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и контрол върху спазването на противоепидемични мерки. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други. Събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) се провеждат в присъствие на максимум 15 човека.
Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемични мерки. Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение – спазване на дистанция и избягване на струпване на хора. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от Софийска област.
Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения.