*

Над 40 младежи посетиха Рудодобивния комплекс на Елаците-Мед АД

Ученици от ПГ „Тодор Пеев“ – гр. Етрополе, избрали дуалната форма на обучение, посетиха за пробна практика Рудодобивния комплекс на Елаците-Мед в Етрополе. Младежите се обучават в специалностите „Електрически инсталации“ и „Пътностроителна техника“. Двете групи, придружени от своите преподаватели, бяха посрещнати от представители на дирекции „Човешки ресурси‟ от дружествата Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД.

Приветствия към учениците поднесоха и инж. Владимир Александров и инж. Васил Шишков, зам.-директори на Рудодобивен комплекс. Те насърчиха младежите да не пропускат шанса, който им се дава, и възможността да започнат работа именно тук – в една от водещите минни компании в страната. Инж. Александров и инж. Шишков обясниха на учениците, че практиката 11-ти и 12-ти клас в Елаците-Мед ще помогне на всеки един от тях да успее да намери своето признание и да избере професионалния си път. „Много наши служители са завършили вашето училище и ние разчитаме на вас като бъдещи служители“, добави инж. Александров.

„Радвам се, че сте избрали дуалната форма на обучение и професиите, които стават все по-търсени на пазара на труда. Чрез наученото в училище и практическите занимания при нас, вие ще имате огромни шансове да се развиете професионално. Трябва да знаете, че всички млади хора, които са попаднали в дружествата от Група ГЕОТЕХМИН и искат да се учат и развиват, получават пълна подкрепа“, каза г-жа Милена Христова, директор „Човешки ресурси‟ на Елаците-Мед при посрещането на младежите. Тя им обясни, че техни връстници от Златица вече провеждат практика в компанията. „Очакваме с нетърпение и момента, когато вие ще дойдете, за да приложите наученото от вашите преподаватели в реална работна среда. За времето, в което сте при нас, ще получавате и съответно възнаграждение за своя труд, а ние ще ви подкрепяме във всяко ваше начинание, като с вас ще бъдат едни от най-добрите професионалисти в своите области“, допълни г-жа Христова.

Г-жа Даниела Горанова, ръководител „Набиране на персонал/обучения и квалификация“ в Елаците-Мед запозна участниците с програмата на посещението и представителите на дружествата партньори. Г-жа Горанова и г-жа Мариана Вътева казаха на младежите, че се надяват посещението им да ги мотивира да учат сериозно в избраните специалности. Г-жа Татяна Ушева, специалист „Обучение и кариерно развитие‟ в Геострой АД и г-н Александър Кикерезов, ръководител отдел „Човешки ресурси‟ в Геотрейдинг АД представиха компаниите. Специалистите по човешки ресурси окуражиха младежите да се развиват в посоката, която сте избрали и един ден да се присъединят съм семейството на Група ГЕОТЕХМИН.

След официалното посрещане и проведен инструктаж за безопасност, младежите получиха подаръци от дружествата и имаха възможност да разгледат минна техника, която е излязла от употреба. Тя е позиционирана на специална обособена площадка, намираща се на територията на Рудодобивния комплекс. Инж. Ивайло Александров – ръководител участък „Пътища и отвали“ разказа на учениците интересни факти за тежките машини и отбеляза, че в производството Елаците-Мед разполага с минна механизация, която е една от най-модерните в световен мащаб.

В края на посещението си, впечатлени от видяното, учениците с вълнение говориха за пробната практика и споделяха, че с нетърпение очакват момента, когато в 11-ти и 12-ти клас ще имат практическо обучение в Рудодобивния комплекс.

Проведеното пробно стажуване е в продължение на партньорството между ПГ „Тодор Пеев“ и дружествата от Група ГЕОТЕХМИН – Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД, по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“. Компаниите осигуряват практическото обучение в реална работна среда в обектите: Елаците-Мед в Рудодобивен комплекс – Етрополе, Геотрейдинг в сервиз ProAuto – Етрополе и Геострой в Ремонтна база в Обогатителен комплекс – с. Мирково.

През следващата учебна година, компаниите партньори на ПГ „Тодор Пеев“ отново ще подадат ръка на учениците и ще им предоставят възможност за перспективно развитие, чрез дуална форма на обучение.