*

Граждани и служители на Община Етрополе спасиха ранен щъркел. Сигналът за бедстващото пернато в района на рибарника в Етрополе бил подаден от гражданин на 27 април в общинската администрация. Човекът временно бе
осигурил храна и подслон на птицата. След подаването на сигнала щъркелът е прибран от служители на Община Етрополе, които не за пръв път спасяват бедстващи птици. Миналата година също бяха спасени три премръзнали щъркела.
След консултация с РИОСВ – София област, ветеринарен специалист и еколога на общината, щъркелът беше поставен в подходяща кутия и изпратен за настаняване и лечение в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора.