*

Я На 28 и 29 май в Етрополе се проведе Национален туристически събор за сръчност и умения. В него взеха участие отбори от Туристическо дружество „Туризъм, спорт и екология Етрополе”, отбор от Правец, ТД ПЕС „Мусала” – Самоков, ОУ „Неофит Рилски” – Самоков, ПГЗ „ Стефан Цанов” Кнежа.Отборите премериха сили в следните дисциплини: спортно-туристическа щафета, дартс и разпъване на палатки за време. Дисциплините се проведоха в три различни възрастови групи: 7-10 г., 11-14 г., 15-18 г.След преминаването на всички дисциплини, класирането е следното:Спортно-туристическа щафета 7-10 г.: I-во място -/смесен отбор/- Кнежа – Етрополе;II-ро място- ТД ПЕС „ Мусала” Самоков;III-то място-ТД ТСЕ „Етрополе”;IV-то място-ТД ТСЕ „Етрополе”;V-то място-ТД ТСЕ „Етрополе”;VI-то място- ТД ТСЕ „Етрополе”;VII-мо място – ОУ „Неофит Рилски” Самоков.Спортно-туристическа щафета 11-14 г.: I-во място – ТД ТСЕ „Етрополе”;II-ро място – ОУ „Неофит Рилски” Самоков;III-то място – ТД ТСЕ „Етрополе”IV-то място – ПГЗ „ Стефан Цанов” КнежаV-то място – ТД ТСЕ „Етрополе”;VI-то място – ТД ПЕС „Мусала” Самоков.Спортно-туристическа щафета 15-18 г.: I-во място- ТД ТСЕ „Етрополе”;II-ро място – ТД ТСЕ „Етрополе”;III-то място – ПГЗ „ Стефан Цанов” Кнежа;IV-то място – ТД ТСЕ „Етрополе”;V-то място – ПГЗ „ Стефан Цанов” –Кнежа;VII-то място – ОУ”Неофит Рилски” Самоков.Дартс 7-10 г. I-во място – ТД ТСЕ „Eтрополе”; II- ро място смесен отбор ПГЗ „Стефан Цанов”-Кнежа, ТД ТСЕ ЕтрополеIII- то място ТД ПЕС „Мусала” Самоков;IV-то място ТД ТСЕ „Етрополе”;V – то място – ОУ „Неофит Рилски” Самоков;VI – то място – ТД ТСЕ „Етрополе”;VII-мо място – ТД ТСЕ „Етрополе”. Дартс 11-15 г. I-во място ТД ТСЕ „Етрополе”;II-ро място ТД ТСЕ „Етрополе”;III-то място ТД ТСЕ „Етрополе”;IV-то място ТД ПЕС „Мусала” – Самоков;V-то място ПГЗ”Стефан Цанов”-Кнежа;VI-то място ОУ „Неофит Рилски” – Самоков.Дартс 15-18 г.I-во място – ТД ТСЕ „Етрополе”II- ро място – ПГЗ „ Стефан Цанов” – Кнежа;III-то място – ТД ТСЕ „Етрополе”;IV-то място – ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа;V-то място Об У „Неофит Рилски” Самоков;VI-то място ТД ТСЕ „Етрополе”.Разпъване на палатка 7-10 г. I-во място – ТД ТСЕ „Етрополе”;II-ро място – ТД ТСЕ „Етрополе”;III-то място – ТД ТСЕ „Етрополе”;IV-то място – ТД ТСЕ „Етрополе”;V-то място – ТД ТСЕ „Етрополе”;VI-то място – ОУ „Неофит Рилски” – Самоков;VII-то място – ТД ПЕС „Мусала” Самоков .Разпъване на палатка 11-14 г.I -во място – ТД ТСЕ „Етрополе”;II-ро място – ПГЗ „Стефан Цанов” Кнежа;III-то място- ТД ТСЕ „Етрополе”;IV-то място – ТД ТСЕ „Етрополе”;V-то място – ТД ТСЕ „Етрополе”VI-то място – ТД ПЕС „ Мусала” Самоков;VII-мо място- ОУ „Неофит Рилски” Самоков;Разпъване на палатка 15-18 г.I-во място – ТД ТСЕ „Етрополе”;II-ро място – ТД ТСЕ „ Етрополе”;III- то място – ТД ТСЕ „Етрополе”;IV- то място – ПГЗ „Стефан Цанов”-Кнежа;V-то място – ОУ „Неофит Рилски”- Самоков;VI-то място ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа.Крайното отборно класиране е следното: I-во място -Етрополе -136 т.II-ро място – Самоков – 41т. III-то място – Кнежа – 30 т.Наградите бяха връчени от заместник – кмета на Община Етрополе г-жа Станка Димитрова и представителите на туристическите дружества. Освен купи и медали имаше и предметни награди за участниците.