*

Превантивната инициатива ще продължи от 15 ноември до 14 декември

В рамките на акцията ще се проведат три тематични кампании, реализирани успешно през последните 8 години:

I. „С безопасно пътно превозно средство през зимата“ – 15 до 24 ноември, ще бъде насочена към водачите на ППС – велосипедисти, превозни средства с животинска тяга и др.

II. „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ – от 25 ноември до 4 декември, ще бъде насочена към превенция на поведението на пешеходците и пътниците, и към водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците

III. „Безопасно шофиране през зимата“ – за времето от 5 до 14 декември,  ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните системи.

Паралелно в детските градини и училищата ще се провежда и разяснителна кампания „Пресичаме безопасно“.

По време на трите етапа на акция „Зима“ ще се провеждат специализирани полицейски операции със съответната насоченост. Независимо от обявените теми при установяване на нарушения на Закона за движението по пътищата и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще прилага нулева толерантност и ще се взима отношение на място.

В рамките на акцията ще се извърши и оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При констатирани нередности и пропуски ще бъдат изготвени предписания до собствениците на пътя.

Ежегодно, третата неделя на месец ноември се отбелязва като Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Решението за това е на Генералната асамблея на ООН. Календарният ден за възпоменание тази година е 19 ноември.

Съвети за безопасно пътуване през зимата:

1. Сменете всички течности със зимни. Особено важно е да замените водата с антифриз.

2. Проверете техническата изправност на спирачките, средствата за сигнализация и светлинните източници.

3. Не потегляйте на път, ако отоплителната инсталация и миещото устройство за стъкла са повредени. Подменете перата на чистачките.

4. Поддържайте номерата, стъклата и огледалата за обратно виждане чисти.

5. Проверете състоянието на гумите. От 15 ноември до 1 март автомобилът трябва да е с гуми, предназначени за зимни условия, или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.

6. В три- и четириколесните МПС задължително трябва има обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. При необходимост подновете съдържанието на аптечката.

7. Движете се внимателно при намалена видимост, в сумрак или в тъмната част на денонощието, не заслепявайте насрещно движещите се.

8. Ако не сте шофирали през зимата, информирайте се за спецификата на управление при аквапланинг, поледица, снеговалеж и влошени метеорологични условия.

9. В началото на зимата поставете в багажника буксирно въже, вериги за сняг и лопата. Проверете състоянието на резервната гума.

10. При нужда или ако сте в рискова ситуация, позвънете на тел. 112.

Източник: https://mvr.bg/sofia