Етрополе

ЕТРОПОЛСКИ МАНАСТИР „СВЕТА ТРОИЦА“

Манастир „Света Троица“, наричан още Варовитец (заради варовиковия камък, с който е изграден манастирският храм) е най-значимият книжовен и просветен център в българските земи през 16 и 17 в. след Рилския манастир, в който възниква и се развива прочутата Етрополска калиграфско-художествена книжовна школа .Етрополският манастир е разположен в подножието на старопланинския Черни връх-1070 метра надморска височина, на 2 км. от с. Рибарица, на 5 км. от гр. Етрополе и на 40 км. от гр. Тетевен.Етрополският манастир е основан още през Средновековието. Преданието свързва възникването на обителта с името на св. Иван Рилски, който се установил в една от пещерите в близката местност Варовитец, преди да се оттегли като отшелник в Рила.

През 16 и 17 в. Етрополският манастир е едно от най-значимите книжовни и просветни средища по българските земи, като в него възниква и се развива прочутата Етрополска калиграфско-художествена книжовна школа. Тук са творили множество преписвачи, съставители на църковни сборници, художници, които разгърнали широка дейност за запазване на българската писменост и книжнина. Известни са имената на йеромонах Данаил, йеромонах Рафаил, граматик Бойчо, дякон Драгул, дякон Йоан, даскал Дойо и др. В манастира са написани десетки ръкописни книги, украсявани с рисувани заглавия, страници, букви, орнаментирани винетки, концовки и др. Такива са „Евангелие“ от 1577 г., „Пролог за месеците“ от 1602 г., няколко евангелия от 17 в. и др.

Основател и най-изявен представител на тази школа е калиграфът-орнаментатор йеромонах Даниил. Според някои изследователи най-ранният познат засега негов ръкопис е „Требник“ от 1592 г. Ръкописите, произлезли от Етрополската калиграфска школа, са изписани с характерното писмо „етрополски калиграфски полуустав“ с изразен орнаментален характер и подчертана геометрична правилност. Органически свързан с писмото на българските писмени паметници от Търновската школа този стил е подражание и стилизирано обновление на стила устав – най-старата форма на кирилицата. Етрополските ръкописно-художествени традиции оказват силно влияние през ХVІІ в. върху възникналите по същото време книжовни центрове в Средногорието – Карловско-аджарската орнаментаторска школа с центрове Карлово и Аджар и Кукленската ръкописна школа с център Кукленския манастир „Св. св. Козма и Дамян“

При подновяването на манастира през 1858 г. игуменът Хрисант намерил в развалините на старата църква плоча с надпис, указващ годината на основаването на обителта – 1158 г., която плоча била вградена в основите на новостроящия се манастирски храм.

Васил Левски е посещавал неведнъж манастира. Запазено е скривалище, приготвено от Хрисант за Апостола. Според разказите на стари етрополци скривалището е изкопано от Вълко Цолов Топалски, сподвижник на Левски, член на Правешкия таен революционен комитет, участник в обира на орханийската хазна в прохода Арабаконак през есента на 1872 г. и диарбекирски заточеник.

 

Етрополе

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ БЕ ДОМАКИН НА ОБЛАСТНИЯ ЕТАП ОТ КАМПАНИЯТА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

На 26 април 2017 година, Община Етрополе бе домакин на Областния етап от Националната ученическа викторина по Безопасност на движението „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“. Целта на състезанието е да се изградят умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя. В състезанието участваха ученици от СУ „Христо Ясенов“ –град Етрополе, СУ „Иван Вазов“ – град Своге, ОУ „Митрополит АвксентийВелешки – град Самоков, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Челопеч, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Ботевград.
Мероприятието се проведе в СУ „Христо Ясенов“, град Етрополе под патронажа на Кмета на Община Етрополе Димитър Димитров. Събитието бе уважено от Христо Андреев – Началник на РУО София – регион, Любомир Рангелов – старши инспектор „Пътна Полиция” към ОДМВР София област,Светослав Кръстев – председател на Националното движение по приложно колоездене, главен инспектор Георги Стаменов – Началник на РУ на МВР – Етрополе, Любомир Лазаров – Управител на СУАБ – СБА – ЕООД, инспектор Павлин Ангелов – отговорник „Пътна Полиция” към РУ на МВР – Етрополе,Вергиния Йорданова – старши експерт „Професионално образования” в РУО София – регион,Рангел Рашев – РУО София – регион, Росица Иванова – Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“.
Присъстващите бяха запознати с кратката история на града, а след това последва поздрав от училищния танцов състав към гостите. Официално откриване и старт на викторината даде Христо Андреев – Началник на РУО София – регион. „Викторината е изключително важна за нашите деца и за тяхната безопасност на пътя. Пожелавам Ви успех и нека най – добрият победи.“, бяха част от думите г-н Андреев.
Любомир Рангелов – старши инспектор „Пътна Полиция” към ОДМВР София областзапозна децата с правилата на състезанието и през какви етапи ще премине то. Първия кръг през който преминаха участниците бе да решат тест – листовка по отбори, която съдържаше 20 ситуации. Във втория кръг, отборите, които бяха съставени от по четири човека трябваше да отговарят на въпроси. Викторината се състоя от няколко въпроса, а всеки верен отговор им носи по една точка за отбора. Третият етап от състезанието бе практическо задание. Едната част от практическото задание включваше сглобяване на пътен знак. С тази задача отборите трябваше да се справят за 3 минути, като наредят 3 пътни знака.След отличното справяне на всички отбори, те участваха в ситуация за оказване на долекарска помощ при пътно транспортно произшествие с посочени конкретни действия, които трябва да бъдат подредени в правилната последователност на изпълнение. Повече разяснения за тази задача даде представител на БЧК София област – Светлана Траянова. Последният етап от викторината бе велосъстезание, в което всеки един от отборите трябваше да премине през 5 елемента, за да финишира при поставения знак „Стоп”. Отборите в различните етапи бяха оценявани от жури в състав: Любомир Рангелов, Любомир Лазаров, Вергиния Йорданова, Павлин Ангелов и Росица Василева.
При крайното класиране, три от оборите бяха с еднакъв брой точки, затова те решаваха допълнителен тест с въпроси свързан с пътната безопасност. В края на мероприятието г-н Рангелов поздрави участниците за добрите знания, които са показали и им пожела успех за напред.
След приключване на всички кръгове се получи следното класиране:
На I-во място отбора на СУ „Христо Ясенов”, град Етрополе в състав:
1.Памела Гетова
2.Ралина Лазарова
3.Александър Николов
4.Иван Ангелов
На II – място отбора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Ботевград в състав:
1. Петър Василев
2. Петър Станев
3. Бисерка Ангелова
4. Венислава Илиева
На III място отбора наОУ „Митрополит АвксентийВелешки – град Самоков в състав:
1. Христоско Чамов
2. Валерия Свиленова
3. Виолета Методиева
4. Радослав Дамянов
На IV място отбора наСУ „Иван Вазов“ – град Своге в състав:
1. Виктория Пеева
2. Мирела Иванова
3. Марио Спасов
4. Антонио Митев
На V място отбора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Челопеч в състав:
1. Гергана Ангелова
2. Александър Илиев
3. Красимир Илиев
4. Стояна Гулева
Всички участници получиха грамоти и подаръчни материали от ръководството на Община Етрополе. Купите и медалите на отборите, заели първите призови места връчиха Христо Андреев, Светослав Кръстев и Росица Иванова.

 

 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Етрополе

Подписан бе Констативния акт за установяване на годността на строежа Приложение №15 по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Етрополе

Днес се състоя работна среща между екипите, отговарящи за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Етрополе. Старта на срещата бе даден в 10:00 часа, като бе подписан Констативен акт за установяване на годността на строежа Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т.15 за строеж „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на блок № 19, № 20 и №21“ и блок „Етрополски бук“.
На срещата присъстваха екипа на Община Етрополе, който е ангажиран с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, представител на фирмите изпълнители „Маридел 2012“ ЕООД и „ББК“ ООД, представител на фирмата осъществяващастроителен надзор – ДЗЗД „Супербилд“, представител на фирмата осъществяваща инвеститорски контрол – „Стройнадзор – НСН“ ООД и представители на собствениците на сдружението.
След подписването на Констативния акт за установяване на годността на строежа Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т.15 от сградата на община Етрополе, присъстващите посетиха обектите.

 

Етрополе

Комплекс „Етрополия“ отвори врати

Днес, 27 април 2017 г. за първите си клиенти отвори врати Комплекс „Етрополия“, намиращ се в центъра на град Етрополе. Инвеститор на комплекса е дружество Елаците-Мед АД, а изпълнител – строителната компания Геострой АД, и двете част от групата ГЕОТЕХМИН. Поетапно започват работа отделните подобекти, като от днес гостите на комплекса могат да се насладят на свежата обстановка и вкусните десерти в кафе-сладкарницата и на уюта и разнообразното меню на ресторанта.
Хотелската част разполага с 23 луксозно обзаведени двойни стаи, 13 единични, 2 студиа с кухненски бокс, 3 апартамента. Комплексът включва още ресторант със 160 места, лоби към хотела, кафе-сладкарница със 100 места, две конферентни зали, всяка с капацитет – 50 души, нощен клуб с 65 места, открит бар с панорамен изглед с 40 места, детски център – 15 места, фитнес, паркинг с 41 места.
Заведенията за хранене и развлечения ще предлагат разнообразни и конкурентни услуги – качествена кухня, безупречна хигиена и изискано обслужване. Предоставят се условия за провеждане на семейни тържества, частни, детски и фирмени партита, бизнес срещи, обучения и конференции.
Комплексът разполага също с офисна част и търговски помещения, предпоставка за развитие на местния бизнес и за разнообразяване на услугите за гражданите.
Адрес и телефон за контакт: гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 92, тел.: 0875 77 01 99, 0875 77 01 98, 0720 68822.

 

Традиционен поход до крепостта „Чертиград”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Древната тракийска крепост – селище Чертиград се намира почти по средата на вододелното било между Стара река и Черни Вит, между селата Брусен, Лопян, Ямна и Черни Вит. Крепостта е разположена на високо плато, обградено от всички страни със стръмни отвесни скали, високи до 100 м., което я прави труднодостъпна и лесноотбраняема.
Всяка година около края на април/началото на май се организира традиционен поход до крепостта „Чертиград”. Тази година ще се състои на 30.04.2017г. /неделя//. Пътуването е със собствен транспорт, или с автобуса по направление Етрополе – Ямна, който тръгва от автогара „Етрополе” в 7:30 часа / 7:40 от разклона за с.Рибарица.

ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА БЕНКОВСКИ”

Както всяка година, така и тази през Етрополската планина ще премине националния поход „По стъпките на Бенковски”, който ще се проведе от 21.05. до 25.05.2017г.
Организатори на събитието са Българска федерация по туризъм и „Туристическо дружество туризъм, спорт и екология Етрополе”.
Маршрут на похода:
Тръгва се в 12:00 часа от Паметника на априлската епопея в Панагюрище, пресича се Средна стара планина, преминава се през Етрополска стара планина, Бенковската пещера и местността Костина;

За контакти:
Катя Дочева – 0886813474
Делка Кавъркова – 0882966451

Etropole

ОБЩИНСКИ ЕТАП ОТ НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

На 24.04.2017 година в СУ „Христо Ясенов”, град Етрополе се проведе общинско състезание по безопасност на движението, което бе под надслов „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”. Целта на състезанието е да се изградят умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя. В състезанието участваха ученици от СУ „Христо Ясенов”, ОУ „Христо Ботев”- град Етрополе, ОУ „Георги Бенковски” – село Малки Искър и ОУ „Христо Ботев” – село Лопян.
Мероприятието бе уважено от заместник – кмета на Община Етрополе Росица Христова, Любомир Рангелов – старши инспектор „Пътна Полиция” към ОДМВР София област, Любомир Лазаров – Управител на СУАБ – СБА – ЕООД, инспектор Павлин Ангелов – отговорник „Пътна Полиция” към РУ на МВР – Етрополе, Вергиния Йорданова – старши експерт „Професионално образования” в РУО София – регион, Росица Иванова – Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“ и Десислава Лазарова – старши експерт „Култура, спорт и туризъм“ Росица Василева и Петя Недкова – заместник – директори на СУ „Христо Ясенов”.
Приветствие към присъстващите и участниците в състезанието отправи Кати Дочева и Пламен Петков от Общински инспекторат към Община Етрополе, които бяха ръководители по провеждането на състезанието. Кати Дочева изказа благодарностите си към Общинското ръководство за оказаната помощ и пожела успех на участниците. Любомир Рангелов – старши инспектор ”Пътна Полиция” към ОДМВР София област благодари на Общината за подкрепата, която оказва винаги и най – вече към децата и към пътната безопасност. „Радвам се, че мога да бъда част от днешното мероприятие. Пътната безопасност, Вашите знания и умения в тази насока са изключително важни за всички нас.”, бе част от приветствието на г-н Рангелов.
Заместник – директорът на СУ „ Христо Ясенов” Петя Недкова запозна децата с правилата на състезанието и през какви етапи ще премине то. Първия кръг през, който преминаха участниците бе да решат тест – листовка по отбори, която съдържаше 20 ситуации. Във втория кръг, отборите, които бяха съставени от по четири човека трябваше да отговарят на въпроси. Викторината се състоя от няколко въпроса, а всеки верен отговор им носи по една точка за отбора. Третият етап от състезанието бе практическо задание. Едната част от практическото задание включваше сглобяване на пътен знак. С тази задача отборите трябваше да се справят за 2 минути, като наредят 2 пътни знака. След отличното справяне на всички отбори, те участваха в ситуация за оказване на долекарска помощ при пътно транспортно произшествие с посочени конкретни действия, които трябва да бъдат подредени в правилната последователност на изпълнение. Повече разяснения за това как да окажат първа помощ даде Галя Пешева – медицински специалист в СУ „Христо Ясенов“, град Етрополе. Основните въпроси, които се обсъдиха бяха относно как да разберат какво е състоянието на пострадалия, на кой телефон трябва да се обадят, как да проверят дали пострадалия е в съзнание, какво се прави при изгаряне и много други важни въпроси. Последва и велосъстезание, в което всеки един от отборите трябваше да премине през 5 елемента, за да финишира при поставения знак „Стоп”. Отборите бяха оценявани от жури в състав: Любомир Рангелов, Любомир Лазаров и Пламен Петков от Общински инспекторат към Община Етрополе.
От името на Общинското ръководство Росица Иванова поздрави всички участници за безупречното справяне и старанието, което са положили.
След приключване на всички кръгове се получи следното класиране:
На I-во място отбора на СУ „Христо Ясенов”, град Етрополе в състав:
1.Памела Гетова
2.Ралина Лазарова
3.Александър Николов
4.Иван Ангелов

На II – място отбора на ОУ”Георги Бенковски”, село Малки Искър в състав:
1.Георги Георгиев
2.Юлия Цветкова
3.Славчо Иванов
4.Мирослава Георгиева

На III място отбора на ОУ „Христо Ботев”, град Етрополе в състав:
1.Мария Куманова
2.Михаела Димитрова
3.Васил Керемидски
4.Марин Маринов

На IV място отбора на ОУ „Христо Ботев”, село Лопян в състав:
1.Лалка Вескова
2.Цветелин Петков
3.Кръстьо Кръстев
4.Таня Петкова

За всички участници от ръководството на Община Етрополе бяха подсигурени грамоти за участие и лакомства. Класиралите се на първите три места получиха купи и отборни грамоти. Наградите бяха връчени от Любомир Рангелов, Петя Недкова и Любомир Лазаров.

Етрополе

ПОКАНА ОТ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ЕТРОПОЛЕ

Уважаеми родители на ученици от I и II клас през учебната 2017/2018 година.
Заповядайте в ОУ „Христо Ботев“ – Етрополе на 27.04.2017г./четвъртък/ в 18.00 часа, във връзка с предложение на Ръководството на училището за приобщаване на Вашите ученици към Международен екип за развиване на предприемачески компетентности!

ТА „Балканска младост“ с първо място на фестивала „Шопски наниз“ в Костинброд!

ТА „Балканска младост“ към НЧ „Тодор Пеев-1871“ с ръководител Калинка Пушкарова, заслужено спечели първо място в Националния фолклорен фестивал „Шопски наниз”. Фестивалът се проведе от 21 до 23 април в град Костинброд за осми пореден път.
Целта на събитието е да популяризира българския фолклор, да опазва и съхранява фолклорните традиции и обичаи, да спомага за развитието на любителското фолклорно творчество, както и да насърчава изучаването на фолклор от шопската фолклорна област.
Браво на танцьорите ни!

Източник:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010233318444&fref=ts

 

 

„Сън в лятна нощ“ от Шекспир в НЧ „Тодор Пеев-1871“

Театрален колеж „Любен Гройс“ гр.София гостува в Народно читалище “ Тодор Пеев-1871″ гр.Етрополе с постановката „Сън в лятна нощ “ от Уилям Шекспир. Заповядайте на 29.04.2017г. от 18:30ч. заедно да се насладим на спектакъла.
Постановката ще е със специалното участие на нашият съгражданин и бъдещ професионален актьор – Тони Банчев.

Цена на билетите: 5лв./8лв.
Билети ще се продават на касата на читалището.
Повече информация на тел.0720/62291