Ангел Добрев

Ангел Добрев

Роден на 09.01.1957 г. в с. Ямна, Етрополско. Първите си уроци по гъдулка получава в читалището в гр.Етрополе от тамошния читалищен деятел Васил Спиридонов.  1971-1976 г. – учи в Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” в гр. Котел, специалност...
Иван Иванов Кацаров

Иван Иванов Кацаров

Роден в гр. Етрополе на 25.06.1902г. Баща му е бил декоративен строителен бояджия. Майка му е била много добра народна певица, от която той още от най-ранни години е придобил голям интерес към народното творчество. Основно и прогимназиално образование получава в...

Георги Билев

Георги Христов Билев е роден на 8 август 1941 г. в Етрополе, починал на 04.02.2017 . Завършва гимназия в родния си град и българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Печата стихове и публицистика в “Етрополски преглед”, “Народна армия”, “Студентска трибуна”,...
Янко Янков

Янко Янков

Янко Янков е роден на (1 ноември 1924г. – 5 януари 1989 г.) в Етрополе в семейството на ветеринарния фелдшер Захари Янков и началната учителка Миленка Янкова – Захариева. На осем години Янко остава сирак без баща. Началното си образование завършва в Етрополе. В...