Делото на Васил Левски в Етрополе

Делото на Васил Левски в Етрополе

Всичко, което се съдържа синтезирано в името ЛЕВСКИ, е съкровено, скъпо на българина. Затова всеки от нас го носи в сърцето си не само като неповторима личност, но и като многолико измерение за националните добродетели на българина. Така ще бъде винаги докато има...
„Знаме за Апостола“ – Иван Иванов

„Знаме за Апостола“ – Иван Иванов

Краят на февруари е. Влажно, подгизнало. Лек ветрец се промушва скрито под връхните дрехи на присъстващите и ги пронизва с остър полъх. Стотици хора са се събрали пред един заоблен камък, поставен на зелена морава, в най-стария квартал на малкия планински градец. Това...
Първият музей в Етрополе

Първият музей в Етрополе

Христо Панчов Моцев от Етрополе. Роден е около 1845 г. Петнайсетгодишен напуснал учението и почнал да обикаля околните селища като тютюнопрнодавец. В изграждането му като революционер изиграва роля близкият Етрополски манастир, където отсяда Левски. Не случайно...