Етрополе

НЕЩО ЗА МАХАЛИТЕ В ЕТРОПОЛЕ

МАХАЛА РАВНА (сега с.Бойковец)
В сектора на махалата са разположени много тракийски могили, което сочи, че това е старо тракийско селище под името ПЪНДЕВА. В средните векове е и известно също селището Ябланица, разположено вероятно на мястото на сегашната крепост „Селце“. Пак тук се намират останките от крепостта „Боготвор“, разрушена след геройчната отбрана на българското население от турците.
През тази махала е минавал най-старият тракийски път, разширен през римско време и ползван почти през цялото петвековно турско иго под името „СТАРИЯ ПАКЪ“. По протежението на този път на няколко места е имало стражници, за неговото опазване, каквито са Големият и Малкият „Косер“, „Беклемето“, „Пиклището“, „Пиляковец“ и др.
През бурните исторически дни, населението е давало убежище на хайдути и комити.

МАХАЛА ГОРУНАКА
Самото име идва от обилните дъбови кории (гори). Тук има и просторни естествени ливади и прекрасни условия за отглеждане на добитък. Първият чифлик бил на турчина Муса и днес известен под името Мусинското. И български чорбаджии са имали чифлици тук около местността Главеш, където още е запазен стар тракийски обичай, приличащ на празника Свети Атанас, Има тракийски могили, между които е и така наречената „Гроба“. През тази махала е преминавал пътят свързващ стражниците на „Стария път“ с крепостните кули на „Острума“ и „Лишавия камък“. Населението е давало подслон на хайдути и комити, между които са известни имената на Бързак Войвода и на Вълко Цолов, който умира заточен на Диаър Бакър, обвинен неправилно, че е участвал в обира на хазнатал Бил е член на Тайния революционен комитет в Етрополе.

МАХАЛА ВРАНАЩИЦА (сега квартал на града)
Името на тази махала още не е изяснено. Според едно предание, най-старото и име било „Бранащица“ от старо-българското „Бран“- война, отбрана, воюване. Това име се свързва с близката крепост „Лишавия камък“. Дори след Освобождението министерството на просветата е кореспондирало с тази махала с името „Бранащица“. Според друго предание, старото име на махалата е „Пардьево“, от турското „парда“- главня. А същността на това предание е, че някога тук целия град е клал свинете си, защото турците не са позволявали свине да се колят в града. Цалата тясна долина, на махалата е осеяна с огнища и разхвърляни главни- там където еса пърлени.
Според предание, тук радушно е намирал убежище Бързак Войвода, чието име е свързано с Бързашкия род.

МАХАЛА ЛЪГА (сега с. Лъга)
Това е едно от най-старите селища в котловината, разположено в лъките от двете страни на р. Малки Искър. Има няколко тракийски могили, които не са проучени. Името идва от старо-българското „ЛЪГ“- лъка. Тук са намерени два каменни блока с издълбани върху тях старинни надписи, където е разчетена старогръцката дума „пара“, която означава селище. В землището на селото са намерени типични тракийски фабули от V век пр. Хр., една тасоска сребърна монета от III век и една бронзова статуя на тракиец от II век преди Христа.

МАХАЛА РИБАРИЦА (сега с. Рибарица)
Възникването на тази махала е свързано с имотите на манастир „Варовитец“ и старият път минаващ от Етрополе през Падеж за Мелта (Ловеч). Първите жители са ратаи от манастира. Тук са се намирали имотите на притежателя на рудниците в Етрополе – Хаджи Нико. Останала е от него местността „Никовска поляна“. Тук са отглеждани многобройни стада от едър и дребен добитък, мандрувани в „Суа Равен“, „Кременското бачище“ и „Дековото бачище“. Следи от рударска дейност има около „Рупите“. За това свидеталстват намерените каменни чукове, с които са си служили траките-рудари и тези от по късни времена.
Източник: „Етрополе през вековете“- автор Иван Кацаров

Вили Рай ще бъде специален гост на фестивала „Пирин фолк“ гр.Сандански

Вили Рай ще бъде специален гост на фестивала „Пирин фолк“ гр.Сандански.
Етрополската певица може да гледате на 26.08. от 20:45ч. в галавечерта на фестивала.
Вили Рай ще изпълни песни от новия си албум „Златно време“. На сцената обичаната певица ще бъде с ТА „Балканска младост“ с ръководител Калинка Пушкарова.
Изпълнението може да гледате на живо по БНТ, Фен Фолк Тв, Фен Тв.

Вили Рай

Вили Рай

Ортопедичен център Етрополе

Присаждането на изкуствени стави датира от доста години. Първи опити в тази насока се правят в СССР, САЩ и ГФР. У нас в България такова присаждане започва от 1973 година. То се извършва по метода на проф. Константин Сиваш, който работи в ЦИТО – Москва.

Присажда се негова биполярна става, шарнирно свързана. Изработва се от специален метал, устойчив на всички видове киселини. Ставата се поставя на място на повредената човешка става, която напълно се изважда. Смазването на изкуствената става става от тъканната течностл Поставянето се извършва механично, за разлика от тазобедрената става на американския професор Мак Ки, която се поствая чрез залепване, при което се развива темперетура от 100 градуса и често болните получават усложнения на операционната маса.

Ставата на проф. К. Сиваш позволява пълен обем на движение във всички посоки и връща болния в производството.

От няколко месеца ставата на проф. Сиваш се присажда в районната болница в Етрополе. Операциите се правят от оператор- доцент Александър Герчев и асистенти- д-р. Христо Кацаров и д-р. Райков. За целта в болницата е оборудвана специална операционна и са заделени няколко стаи, които са специално обзаведени. Снабдени са с чупещи се легла, които се вдигат и свалят и имат приспособления за ставане. В стаите има инсталации за повикване, радиоуредба със слушалки, уреди за раздвижване и опъване на крайниците, с което се създават удобства за лежащите и условия за тякното предоперационно и следоперационно обслужване.

Главно за нуждите на ортопдичния център, в болницата е обзаведен и кабинет за лечебна физкултура с отговорник Огнян Билев. В кабинета се извършват различни видове лечебни физкултурни упражнения и масажи.

Центърът за присаждане на стави за сега е единственото специализирано място за подобен род операции, затова в него се приемат пациенти от цялата страна. При посещението ни в него ние видяхме и разговаряхме с пациенти от гр. Бяла, Ботевград, София, Търговишко и др. Всичките бяха доволни от грижите, полагани за тях в болницата от лекари, медицински сестри и санитарки, от специалното внимание към тях. Тези, на които им беше направено операция и които бяха захвърлили бастуните или специалните колички и сега, дето се казва, от умиление и радост изказваха благодарност към тези, които отново ги бяха върнали към пълноценен живот, разказваха, че след операцията се чувствуват много добре и най- вече, върнало им се самочувствието.

Обзаведеният център за присаждане на стави в Етрополе е клон на Висшия Медицински Институт – София. Той е осъществен съ съдействието на ГК на БКП, ГНС и лично на доцент Александър Герчев и и главния лекар на болницата д-р. Иван Даков. Има тенденция центърът да се развива и разширява, в него да започне присаждането и на други видове стави – коленни, раменни и лакетни.

Вестник „Етрополски Преглед“ – 16.02.1974 г.

проф. Герчев

проф. Герчев

Чумният камък - Етрополе

Легенда за „Чумният“ камък

На речния бряг срещу къщата на отдавна спокоилия се Учо Транчов е „Чумения“ камък.
През 1771г. в гр.Етрополе върлувала „черната смърт“ – Чумата. След като пребродила целия град и мор налегнал всички къщи, чумата (доста застаряла жена с чорлава прошарена коса и дълбоки бръчки по намръщеното лице), минала отсам реката и се установила на почивка на тавана на Транчовата къща.
Всяка сутрин при страх и трепет на многобройната Транчова челяд, чумата слизала от ниския таван, преминавала през готварницата, отивала на реката, приклеквала там на „Чумния“ камък“- и се миела и всчесвала.
Затова камъкът го нарекли ЧУМЕН.
При ремонта на площада (в отдавнашни времена е бил наричан „Чумниният площад“) и улицата (сега се казва площад и улица „Ленин“), живеещия наблизо Ангел Павлов забелязва, че при изкопните работи, багера изважда от земята голям камък, отговарящ на легендата.
По негова молба багеристът се съгласява и премества камъкът на подходящо място.
Ангел Павлов измива камъкът и заедно с даскал Марин Кубетски (преподавател по история в Етрополе), организират кампания по поставянето на пейки и обособяването на кът, като по този начин легендата ще бъде съхранена за поколенията.

Летописна бележка намираща се в библиотеката на етрополския манастир „Света Троица“

Зольовската чешма - Етрополе

Легенда за Зольовец

Безпределна обич и вярност към своя любим е таила в сърцето си някогашната етрополска мома, хубавицата Рашка Хаджи Павлова.
Богат бил турският търговец Рустем Ага, гласи легендата, богат и навярно хубавец. Влюбил се турчинът в хубавата етрополка Рашка. По стар български обичай той причаквал вечер Рашка до тогавашния „Бели извор“, както го наричали етрополци.

В събота и неделя тук идвал да срещне и своята любима и бедният чобанин Дончо. За него се предполага, че е бил байрактар на Детелин войвода от Копривщица, а по-късно повел своя дружина през Средна гора.

Нищо не можело да попречи на любовта между Дончо и Рашка – нито заплахите на турчина, нито това ,че определил дата за сватбата му с Рашка. В семейството на девойката настъпило униние . Тогава на помощ им се притекъл майстор Зольо. Известния етрополски иконописец и резбар донесъл на отчаяната девойка красиво изработен иконостас. В иконостаса майсторът умело успял да скрие изработена и изпратена от Дончо байрактар остра кама.
Смелата девойка убила самонадеяния турчин и забягнала в Средна гора, водена от майстор Зольо при нейния любим.
Цели две години бродила смелата девойка из Средна гора, за да се бори за онеправданите българи. Избрали я за байрактар, облекли я в хайдушка премяна и я нарекли Рашка войвода. Когато в едно от сраженията Дончо пада убит, тя повела неговата дружина.

Изпълнил майстор Зольо заръката на смелата етрополка на „Бели извор“ чешма да стане. Направил тази чешма за чудо и приказ, а в средата на камъка издялал образа на Дончо Воевода.

ТА “Балканска младост” с награда от голям международен конкурс

ТА „Балканска младост“ с ръководител Калинка Пушарова се класира на 3-то място на XIX Международен културен и арт фестивал „Бююукчекмедже” в гр.Истанбул, Турция.
Ансамбълът ни бе единственият представител за България. Фестивалът се проведе в рамките на 10 дни, а танцьорите ни взеха участие в пет мащабни концерта, с публика от над 3000 души. Във фестивала се включиха общо 64 държави от цял свят.

ЗАПУШЕН МОСТ И ОБИЛНО КОЛИЧЕСТВО ВОДА,СТИЧАЩА СЕ ОТ ПЛАНИНАТА ПРИЧИНИХА НАВОДНЕНИЯ В СЕЛО ЛЪГА

Вчера, 31.07.2018 г. в село Лъга бяха наводнени 15 къщи, улици и ливади в следствие на интензивните дъждове. Причината бе голямото количество вода, стичаща се от Балкана. Кметът Димитър Димитров спешно пристигна на засегнатите места, за да наблюдава реакцията на екипите от първо лице.
За изпомпване на събралата се вода от къщите пристигнаха служители на Пожарната, за разчистване на запушения мост и предотвратяване на повече щети в местността Долен дол в с. Лъга се осигуриха тежкотоварни машини от фирма „МАРИДЕЛ-92“ ЕООД. В същото време тежкотоварна техника на фирма „ДЖАНИ“ ЕООД работеше и в кв. Вранащица и махала Спиловица в с. Ямна, където се почистват речните корита и се укрепва земната маса. Кметът Димитър Димитров отново нареди да се извърши проверка на нанесените щети в населените места и да се съставят протоколи за реда и начина на отстраняване, за да може да бъдат предотвратени бъдещи наводнения.
Във връзка с писмо на Кмета, утре пристигат комисия от АПИ и представители на Областно пътно управление, които ще посетят с. Ямна и образувалото се там свлачище.