Етрополе

Предколедна вечер с песните на Кольо

На 7.12.2018 г. /петък/ от 18.00ч. малкият салон на читалище „Тодор Пеев -1871г.“ ще събере приятели и почитатели на песните на Николай Христов /Кольо Любин/ за една романтична, предколедна вечер с участието на трио „Романтика“, ВГ “Оренда“, Веселина Чипева, Иван Билев, Бистра Александрова, Ива Кацарова, Красимира Виткова и приятели.
Заповядайте!
Входът е свободен.

Коледа в Етрополе

СКОРО В ЕТРОПОЛЕ ЩЕ ГРЕЙНАТ КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, МИЛИ ДЕЦА,
СКОРО ЩЕ ЗАПАЛИМ КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ!!
Заповядайте на 05.12.2018 г. /сряда/ от 17.15 часа на централния площад за тържественото запалване светлините на коледната елха.
За доброто настроение на присъстващите ще се погрижат учениците от ОУ „Христо Ботев“-гр. Етрополе и Дуо „BarbaroniTe“.
Дуо „BarbaroniTe“ ще представят Огнено шоу, което включва въртене на три поя, ветрила, огнени змии, стаф, двоен стаф, жонглиране с огнени бухалки и фойерверки.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Съобщението е публикувано на ФБ страницата на Община Етрополе:

www.facebook.com/profile.php?id=100015981078586&epa=SEARCH_BOX

Генерал от пехотата Павел Христов

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОЕКТ НА МОНУМЕНТ НА ПАВЕЛ ХРИСТОВ

ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП: скулптор-д-р Митко Златанов, проектант-арх. Красимира Кралева, конструкция-инж. Красимир Марков, геодезия-С. Николов, ел.-инж. В. Василева, паркоустройство-л. арх. Мая Ангелова, 3D визуализаци-арх. Атанас Киризиев, Сдружение „За Етрополе“

Основна цел на Сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ“, предвидена в устава му, е да работи в областта на образованието и културата на територията на Община Етрополе.
Представеният проект е за бюст-паметник на Генерал от пехотата Павел Христов. Избраното за реализация място като част от важна културно, институционално, исторически наситена обществена зона от центъра на гр. Етрополе кореспондира с инициативата за увековечаване на делата и идеалите на този значим национален герой. Решението на проекта е изведено съобразно необходимостта съоръжението да се вплете като органично свързан елемент в ансамбъла на конкретната архитектурна среда. На него се разчита да допълни и обогати композицията от съществуващите бюст-паметници, разположени спрямо бул. „Руски“ и сградите на ОУ „Христо Ботев“, Съдебна палата, Исторически музей. Двустранната връзка с бюст-паметника на Й. Кесяков спрямо сградата на училището, оста на булеварда, мрежата от пешеходни и зелени площи и други пространствени и функционални фактори до голяма степен определят характеристиките на общия вид на решението. От друга страна, то притежава и самостойна цялост, собствена и неповторима идентичност, целящи да потопят посетителя в уникалния мемориален контекст.
Пресичането на главния и страничния подходи в мемориалната площадка на монумента извежда правоъгълник в настилката, от който пирамидално и прогресивно израства постаментът за да извиси увенчаващия скулптурен образ. Тук е потърсено кулминационно степенуване на зоните – от ежедневно към сакрално. Както и – от статично към динамично. Статиката на архитектурното устройство препраща към устойчивото, трайното, непреходните ценности, стоящи зад убежденията на Павел Христов. Динамиката на скулптурното изображение насочва към напрегнатия устрем, трудността, житейския сблъсък в отстояването на тези идеали от страна на изстрадалия военачалник и боец.
Суровостта и твърдостта, волята и силата, смелостта и решителността, несломимостта и непримиримостта, благородството и скромността, безкористността и интелекта са качества, чиито израз е потърсен като основен акцент в неговия образ. Въпреки най – високите си отличия и звания, той е изобразен в бойна униформа, неподвластен на показността и комформизма. Той не е застинал в покой, нито е застанал в поза за снимка. Той е видян като герой в действие – извършил и готов да извърши безброй велики подвизи, помитащ всичко по пътя си и жертвайки самия себе си. Още – подобно на съдник, връхлитащ пороците и неправдите на времето. И като стожер, вперил взор в бойното поле на живота. Но всъщност отвъд него – там където царуват истината и справедливостта. В този смисъл ликът му не е само портрет. Той е и алегоричен образ на общочовешките ценности, чиито изразител е неговия дух.
Бюстът и надписът на колоната се предвижда да бъдат изпълнени в бронз. Постаментът – от монолитни гранитни блокове. Настилката – от гранитни плочи. Освен качествата на изключително траен, дълговечен камък, гранитът носи символиката на твърдост, устойчивост, непреходност, нетленност. Бронзът, от своя страна, резонира с внушението за живия и действен човешки порив.

Финансиране на проекта:
Финансирането на проекта ще се осъществи от Сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ” чрез организиране и провеждане на дарителска акция и ще бъде от дарения на физически и юридически лица, обществени институции, държавни и местни организации.
По предварителни разчети, необходимата сума за реализация на проекта е около 45 000 лева.

Цел на проекта:
С поставянето на бюст- паметника, генерал Павел Христов ще намери полагащото му се място сред хората, които с действията си, са допринесли за това, славата на гр.Етрополе, да бъде разспространена не само в родината ни, но и далеч извън пределите й. Подвигът на този велик българин, Етрополец, трябва да се знае, помни и предава на поколенията. Поставянето на негов паметник ще допринесе за засилване на националната гордост и самочуствие на гражданите на Община Етрополе.

Следващи стъпки:

1. Внасяне проекта за съгласуване в НИНКН.

2. Защита на скулптората в СЕСИИ – Специализиран експертен съвет за изобразителни изкуства към Министерство на Културата.

3. Внасяне проекта за съгласуване в Министерство на Отбраната.

4. Внасяне проекта за съгласуване в Община Етрополе и последващото издаване на Разрешение за монтиране.

5. Старт на кампанията за набиране на средства. 

С уважение:

Борил Караканов- председател на Сдружение „За Етрополе“

д-р Митко Златанов

МИТКО ЗЛАТАНОВ – СКУЛПТОР

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Митко Eмилов Златанов е роден през 1981 г. в гр. София. През 1999 г. завършва Средно художествено училище за приложни изкуства, София, специалност „Дърворезба“. Същата година започва обучението си в специалност „Скулптура“ на Национална художествена академия, където през 2006 г. се дипломира с магистърска степен при проф. Крум Дамянов.
През 2005 г., като стипендиант на австрийската програма „Kulturkontakt“ за подпомагане на студенти от източна Европа, специализира в “Скулптурен симпозиум в камък“ към Международна лятна академия за изобразителни изкуства, Залцбург при проф. Сузане Тун и проф. Милош Клупач.
През 2007 г. се дипломира в специалност „Учител по изобразително изкуство 1-12 клас“ в НХА.
През 2012 г. е приет за редовен докторант в катедра „Скулптура“ на НХА и през 2016 г. успешно защитава дисертационния си труд на тема „Монументите-ансамбли в България от 60-те до 80-те години на ХХ век. Архитектурно-скулптурното взаимодействие в пространствената структура“. В следствие на това той придобива Образователната и научна степен „доктор“ в научна специалност „Изкуствознание и изобразителни изкуства“.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

От 2006 г. до 2008 г. работи като хоноруван преподавател по Скулптура в Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Николай Райнов“, София.
От 2008 г. до 2016 г. работи като хоноруван преподавател по „Моделиране“ в катедра „Рисуване и моделиране“ към Архитектурния факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия, София. През 2017 г. е назначен като „главен асистент“ към същата катедра.
От 2016 г. заедно с Теодора Добрева-Златанова водят курс по „Изобразително изкуство“ за деца 1-7 клас в ЧОУ „Изгрев“, Панчарево, София.

ТВОРЧЕСТВО

Научно-изследователските интереси на Митко Златанов се разполагат в областите на: синтеза на изкуствата, теорията на художествената композиция, мемориалното архитектурно-скулптурно творчество, педагогиката на изобразителното изкуство и др.
Художественото му творчество в сферата на пластичните изкуства попада и в монументалната, и в декоративната пластика, и в изящното, и в приложното изкуство. Особен интерес проявява към единството във взаимодействието между скулптурата и архитектурата. Както и към интегрирането на произведението на скулптурата в природната среда. Скулптурният портрет, алегорията, фигуративната и „нефигуративната“ пластика са обекти на неговите търсения.
Работи във всички естествени материали: камък, дърво, метал, керамика и др.
Участва в общи изложби в страната и в чужбина, в национални и в международни форуми за скулптура. Осъществил е реализации на монументални творби.

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ВИ КАНИ НА ТЕАТРАЛНИЯ СПЕКТАКЪЛ „ПАМЕТНИКЪ“

Историческа драма – ценарий и режисура Пламен Глогов
/Вход свободен/
Дата: 01.12.2018 г. /събота/
Място: Голям салон на НЧ „Т. Пеев-1871“
Начало: 18.00 часа
Сюжетът на пиесата е инспириран от Паметника на загиналите във войните етрополци 1868-1918 г., който пази спомена за „триста души етрополски герои, свещени сенки на бащи, братя и синове“ (из акта-послание прочетен от запасния подофицер Тодор Ножаров).
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Фен клуб Синя Лавина Етрополе

„Синя“ Коледа в Етрополе

Здравейте приятели!

Бих искал да Ви представя една самоинициатива, която ще осъществя за първа година в Етрополе. На първо място искам да благодаря на Калин Станчев , защото ще се опитам да последвам неговият пример. Тази коледа ще се проведе първата по рода си „Синя Коледа“ в Етрополе и съм радостен да Ви представя постера към събитието. С момчетата от Фен клуб „Синя Лавина“- Етрополе, ще съберем финансови средства с които ще се закупят различни хранителни продукти, които ще бъдат предоставени на различни хора, които получават пенсионни помощи. Искам да допълня, че хранителните продукти ще се даряват на хора, които наистина имат нужда и предварително сме проверили техният пенсионен „доход“. Споделям това с Вас, защото знам че добротата на човек, няма цвят или отбор! и защото искам хора, които не са привърженици на любимият ми тим да се включат с каквото могат. Благодаря Ви предварително приятели, бъдете живи и здрави и само Левски завинаги!
ПП. Специални благодарности на Nikolay Dimitrov за изработката на постера, бъди жив и здрав Ники!
Георги Белов

В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СЕ ВЪВЕЖДА СИСТЕМА ЗА 24-ЧАСОВО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

По инициатива на Община Етрополе съвместно с „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД и РУ на МВР – Етрополе се осъществи проект за поставяне на камери за 24-часово видеонаблюдение на ключови места в Етрополе. Общата стойност на проекта надхвърля 100 000 лв. Монтирани засега са 32 бр. камери, които обхващат 70 % от града. Обектите са определени съвместно със специалисти от полицията в Етрополе.
Камери са поставени на входовете и изходите на града, на основните пътни артерии и кръстовища, училищата, паркове и централна градска част.
Записващите устройства са с много добра разделителна способност и на тях могат спокойно да се различават номера на автомобили и лица. Местата, които се наблюдават в града са обозначени с информационни табели за 24-часово видеонаблюдение.
Новата система значително облекчава работата на полицията, превантивната дейност, както и повишава контрола за движение по пътищата. Системата е под непрекъснат мониторинг, като освен в полицията, екран за наблюдение има и в Общината. Има възможност и за запис.
Очаква се надграждане на системата за видеонаблюдение като ще бъдат монтирани още камери в града и селата в Общината.

ТА “Балканска младост” с ръководител Калинка Пушкарова с участие в БНТ

На 24.11.18г. от 13:00ч. по БНТ ще бъде излъчен епизодът на предаването “Иде нашенската музика”, в който гости са ТА “Балканска младост” с ръководител Калинка Пушкарова.
Чаровните ни танцьори ще представят музикално-танцови постановки от цяла България.

Снимки: БНТ