Театър в Етрополе

НА ТЕАТЪР В ЕТРОПОЛЕ

Заповядайте на комедията „Как се търси нов съпруг“

Дата: 04.04.19 г.
Начало: 19:00 ч.
Място: Голям салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“
гр.Етрополе
Цена на билет: 8 лв./10 лв.
Билети се продават на касата на читалището!

Автор на тази жизнерадостна комедия е известният хърватски драматург Миро Гавран!

Сюжет:
Госпожа Зденка Смочилович, една все още достатъчно млада вдовица, си търси нов съпруг. Изборът се оказва изненадващо интересен и неочаквано труден: един артистичен пияница, един изискан дипломат, симпатичен спортист, който обаче поради нараняване при тренировка е загубил възможност да изпълнява съпружеските си задължения, безнадеждно тъп селяндур, но пък все още много потентен и доктор по пластична хирургия с връзки в английския кралски двор. Решението, до което се стига е толкова непредвидимо, че изненадва и самата госпожа Зденка.

Етрополе

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН СЪС СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

Община Етрополе и Община Елин Пелин кандидатстваха съвместно за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ с проектно предложение „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“.
Проектът ще осигури възможност на общините Елин Пелин и Етрополе да създадат единен модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания на територията на двете общини, с което ще бъдат надградени постигнатите вече резултати от проект „Подкрепа за достоен живот“ и процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот“.
В рамките на проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на общо 106 потребители от двете общини (65 за община Елин Пелин и 41 за община Етрополе), за период от 12 месеца. Предоставянето на услугите ще се извършва на база на специфичните потребности на всеки един отделен представител на целевата група. Услугите ще се предоставят от екипи от специалисти с различна квалификация и компетентност, които ще бъдат предварително обучени. Тези екипи ще се състоят от домашни помощници, които ще оказват ежедневна подкрепа на възрастните хора с невъзможност за самообслужване и хората с увреждания, рехабилитатори и медицински сестри, които ще полагат специализирани медицински грижи за хората с хронични заболявания и трайни увреждания.
По проекта ще бъдат назначени двама координатори на услугите. Също така, ще бъдат наети външни консултанти, които ще извършват супервизия на качеството на предоставяните услуги и ще оказват психологическа подкрепа. Всичко това ще бъде обединено в нов социален модел: Иновативна патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания – МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, който ще бъде ситуиран към Домашните социални патронажи на двете общини.
Основната цел на проекта е разширяване на спектъра от социални дейности и услуги, осъществявани в домашна среда под формата на дневна социална и здравна грижа с фокус – гъвкави подкрепящи услуги за повече хора.
Общата стойността на проекта е 287 428,64 лв., разпределени като следва: за Община Елин Пелин – 194 541,78 лв. и за Община Етрополе – 92 886,86 лв.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Записването за безплатно измерване на костната плътност се преустановява поради изчерпване на свободните часове. През месец май отново ще бъдат организирани безплатни прегледи.

Етрополе

ПРИКЛЮЧИ АКЦИЯТА ЗА КАСТРИРАНЕ И ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В ЕТРОПОЛЕ

В град Етрополе се проведе акция, чиято цел е овладяване популацията на безстопанствените кучета в града. Обработени бяха 29 животни. Това се осъществи чрез мобилна ветеринарна лаборатория на фирма „Ветеринарни практики ЗД“ ООД, с която Общината има договор.
Фирмата кастрира мъжките и женски безстопанствени кучета, обезпаразити ги против външни и вътрешни паразити и ги ваксинира против бяс, след което те бяха върнати обратно в ареала, който обитават. Методът кастриране-връщане е високо и трайно ефективен и в дългосрочен план води до спестяване на много средства. В популацията от стерилни животни, когато едно животно умре няма да има друго, което да заеме неговото място и това ще доведе до намаляване на крайния брой на безстопанствените животни. Връщането на здрави и неагресивни кучета на места, от където са взети предотвратява прииждането на други некастрирани и вероятно болни или агресивни кучета от покрайнините на града и поддържа баланса на популацията.
Всяко куче, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под прекия надзор на собственика или гледача, има статут на „скитащо куче” се обработва.
Община Етрополе напомня на всички собственици на домашни любимци да регистрират животните в Общинска Администрация – Етрополе. Регистрацията е безплатна, а за кастрирани кучета ежегодна такса не се дължи. Може да регистрирате Вашето куче в стая № 202 в сградата на Общинска Администрация – Етрополе или на тел. 0720/ 68 235. Таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно.

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „СТОЯН НИКОЛОВ” ГР. ЕТРОПОЛЕ

Община Етрополе спечели проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. на Министерството на младежта и спорта за обект: Ремонт на Спортна зала „Стоян Николов” град Етрополе. Общата стойност на проекта е 116 533.88 лв.
Настоящият проект обхваща дейности, свързани с подобряване на общото състояние на помещенията и повишаване комфорта по време на спортуване и провеждане на спортни мероприятия.

По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
• Цялостен ремонт на покрива с PVC мембрана;
• Цялостна подмяна на тревната настилка в спортната зала;
• Подмяна на окачените тавани и осветителните тела;
• Подмяна на старите настилки с нови;
• Цялостна подмяна на санитария в бани и тоалетни;
• Изкърпване на мазилка и боядисване с латекс;
• Подмяна на врата.

Етрополе

САМОДЕЙНИТЕ СЪСТАВИ НА ЕТРОПОЛЕ ОТПРАЗНУВАХА СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Самодейните състави към читалище „Тодор Пеев – 1871” – гр. Етрополе отбелязаха своя празник със празнична вечер, изпълнена с весели песни и танци. Денят на самодееца и любителското изкуство се отбелязва в цяла България от хора с различни професии и интереси, които съхраняват и предават народното творчество на поколенията. На събитието присъства също Кметът Димитър Димитров и Председателят на читалищното настоятелство Христо Андреев.
Г-н Андреев откри мероприятието с топли пожелания към присъстващите, а Кметът поздрави с думите:
„В деня на Вашия професионален празник изказвам най-искрените си поздрави за всеотдайния Ви и упорит труд! Благодаря Ви за радостта, която ни дарявате с изкуството си! Вие съхранявате и обогатявате българските културни традиции и идентичност!
Бъдете здрави, вдъхновени, самоотвержени в развиването на творческите си заложби и щедри в разпространяването на изкуството!
Честит празник и знайте, че винаги ще имате подкрепата на Община Етрополе.“
Към Читалище „Тодор Пеев – 1871” – гр. Етрополе работят 8 художествени състава и една школа по народни танци, които включват над 300 души. През изминалата 2018 година съставите са участвали в редица фестивали в страната и чужбина, на които са получили престижни награди и признания за демонстрираните таланти.
Като комплимент към творците, Кметът пое разходите по отбелязването на празника.