*

Регионален Клон “Традиция” гр. Етрополе взе участие в историческата възстановка по повод 3 март в с. Лесидрен.

РК“Традиция“ – гр. Етрополе е доброволна, непартийна патриотична организация, имаща за цел да популяризира и съхранява родолюбивите традиции за воински символи и ритуали, националните ценности, оръжието като родова памет, организира и участва във възстановки и събития и битки от българската история.