*

Актуалната пътна обстановка в общината е следната:

Пътищата на територията на Община Етрополе са проходими при зимни условия. Три машини почистват общинската пътна мрежа в града и две работят в селата, за да се осигури безопасност при пътуване. Малогабаритна техника почиства преките и алеите.

Транспортът се движи нормално. До този момент няма сигнали за закъсали автомобили.

Напомняме, че неправилното паркиране на превозни средства затруднява достъпа на снегопочистващата техника и възпрепятства пътуването на всички останали шофьори, затова призоваваме всички собственици на МПС да осигурят възможност за нормално преминаване по платното.

Източник: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ