*

С гостоприемните си хора и красивата си природа този край има огромен туристически потенциал
В обширна информация и с богат снимков материал миналата седмица запознахме нашите читатели с книгата „Етрополе и околности”, с автори Вяра Канджева и Антоний Ханджийски, издадена от Издателска къща Борина`2020 г. с подкрепата на Геотехмин и Елаците-Мед.
В отделни тела тя представя културно-историческото наследство и традиции на Етрополския регион, като си поставя за цел да привлече вниманието и да осветли туристическия потенциал на нашия благословен български край.
Днес ви предлагаме едно интервю с Антоний Ханджийски за това как той видя бита, историята и красивата природа на Етрополе.

 • Моля, кажете няколко думи за Вас и вашата издателска къща Борина.
 • Издателска къща „Борина“ основахме със съпругата ми Вяра Канджева през 1990 г. Завършили сме СУ „Св. Климент Охридски“, специалност география, и вече бяхме натрупали сериозен журналистически и фотографски стаж като сътрудници на вестници и списания, както и имахме в актива си публикувани десетки статии за българската природа, история, култура, ритуали и обичаи, 5 книги – самостоятелни или в съавторство (една от тях – на 4 езика), 4 телевизионни и 1 документален филм по наши сценарии (с 2 награди във Франция и една в Китай), а съпругата ми е съставител и съавтор и на първата и единствена досега Българска шахматна енциклопедия (1988 г.). За 30-те години на съществуване на издателството реализирахме повече от 120 успешни издателски проекти на български, английски, немски, френски, испански, италиански, датски, руски и японски език. Изкушаваме се да мислим, че сме допринесли хиляди читатели, особено извън България, да се докоснат до Магията България и да преживеят незабравими мигове от срещите си с природното и културно-историческо наследство на страната ни.
 • Как и кога възникна идеята за написване на книгата „Етрополе и околности“?
 • Тази идея не възниква внезапно – първото ни посещение в Етрополския край датира от 1968 г. – имената ни са върху карти на пещери, в създаването на които сме участвали като членове на експедиции за изследване на пещерите в Етрополска Стара планина и Предбалкана.
  Етрополският край присъства и в много от нашите книги за България. За книгата „Етрополе и околности“ просто минахме отново по познатите ни пътеки, бродихме и по непознати такива, срещахме се с хората от този прекрасен край, снимахме много и показахме в книгата видяното. Искахме да присъстват местните забележителности, хората да разпознаят себе си и своите родни места, затова бяхме във всички селища и техните околности.
 • Какво най-много Ви впечатли от Етрополския край?
 • Преди всичко хората – изключително гостоприемни и добронамерени, отдадени на любовта към родния си край.
  На второ място природата – многолика и търпелива към дейността на хората, съхранила уникални диви места, растителни видове и пъстър животински свят.
  И не на последно място – историята. Тук може да се надникне с хилядолетна протяжност назад във времето. Етрополе още от незапомнени времена е необичаен пътен възел – по планинските пътеки и калдъръмени пътища, възникнали в незнайни древни времена се осъществяват контакти, обменят идеи и стоки, движат се войски.
  Етрополският край още от I-во хилядолетие е неразривно свързан и с рударството – наред със земеделието и животновъдството, един от трите стълба, на които стъпва развитието на човешката цивилизация.
  Впечатляващ е и копнежът за свобода и участието на местните хора в Априлското въстание, както и в Руско-турската Освободителна война…
 • Няколко думи за неговата духовност?
 • Достатъчно е да посочим Етрополския манастир – едно от най-успешните и устойчиви духовни, просветителски и образователни огнища в България, добило известност като Етрополска (Варовитецка) книжовна и калиграфско-художествена школа, чието начало е поставено още в ХVI в. Както и огромното наследство, което са оставили монасите и книжовниците от манастира – над 50 ръкописа и сборника, съхранени днес в музеи и библиотеки.
  Най-добре тази дейност характеризира, макар и писан шест века по-рано, Прогласът на Константин Преславски, който в беседа 39 пише: „не сме призвани за тление и ленност, но да обновим своя ум, да отблъснем тъмнината и да наденем оръжието на светлината“.
 • Как виждате туристическия потенциал на Етрополския край?
 • С една дума – огромен. В условията на световна пандемия, отразила се драматично на икономическата дейност в планетарен мащаб и нарушила психическата устойчивост на хората, чието ежедневие е дълбоко засегнато, локалният туризъм и връщането назад към природата е възможност да се съхраним и физически, и психически.
  Просторът на планината, екопътеки, конна езда и офроуд пътувания, приключенски и познавателни маршрути до светилища, крепости и природни забележителности, възможности за риболов и диво къмпингуване – всичко това осигурява здравословна дистанция между хората, повдига духа и мотивира физическо натоварване след многобройните ограничения на градската цивилизация.
  А ако прибавим и близката магистрална връзка с големи градски центрове – наистина потенциалът е огромен. А както знаем туризмът е ключ към развитие, просперитет и благосъстояние, а и движеща сила за създаване на работни места, все неща, от които имаме нужда, за да се върнем към нормалността.
 • Хора и институции, които са Ви съдействали при подготовката и издаването на книгата?
 • Книгата „Етрополе и околности” бе издадена с изключителното съдействие на „Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН, в рамките на Благотворителната програма „Българските добродетели“, инициирана от проф. дтн инж. Цоло Вутов, и по повод 30-годишнината от създаването на „Геотехмин“ ООД.
  Родолюбивата инициатива е в продължение на политиката на фирмите от Групата за подкрепа и устойчиво развитие на общините, в които осъществяват своята дейност. „Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД са спомоществователи в издаването на различни трудове, които отразяват научни и исторически факти, културни забележителности, популяризират българските бит и духовни ценности и ги правят достояние на широката публика.
 • Бихте ли се върнали отново в Етрополе с нови идеи?
 • Етрополският край е част от нашите първи стъпки като фотографи и журналисти още в младежките години и винаги ще се връщаме с радост и желание за нови емоционални срещи с този необозрим и прекрасен кът от България.
 • Вероятно вече имате и своите приятели в нашия град? Какво бихте им пожелали?
 • Да са любознателни към миналото и всеотдайни за бъдещето на Етрополския край.
  И накрая, думите на патриарха на българската литература Иван Вазов „Ако не бях дошъл в Тетевен и аз щях да бъда чужденец за майка България“ се отнасят с пълна сила и за този прекрасен български край.

 • Интервюто взе Христо Христов
  Снимки: Антоний Ханджийски, Вяра Канджева
Вяра Канджева, Антоний Ханджийски