Етро-ретро

Какво свършихме и какво предстои на Сдружение „За Етрополе“ за периода 2017 – 2020 год.

Какво свършихме и какво предстои на Сдружение „За Етрополе“ за периода 2017 – 2020 год.

По повод третата годишнина от старта на Сдружение "За Етрополе", представяме на вашето внимание, това което постигнахме и онова което предстои да постигнем. 1. Поставихме указателна табела на разклона за Манастир „Света Троица“. 2. Стартира сайта www.zaetropole.com 3....

ЕТРОПОЛСКИТЕ УЧИТЕЛИ И ТЕХНИЯТ ПРИНОС ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

ЕТРОПОЛСКИТЕ УЧИТЕЛИ И ТЕХНИЯТ ПРИНОС ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Икономическото благосъстояние и интензивният живот, който е кипял в Етрополе през ХVІ –ХІХ в. създават условия за развитие на книжовността и просветното дело. В годините на османското владичество те са фактор за опазването на християнската вяра и българската...

Етрополци участници в Българското опълчение

Етрополци участници в Българското опълчение

През м. ноември 1876 г. руският император Александър ІІ издава указ, с който е обявена частична мобилизация и започва непосредствена подготовка за предстоящата Руско-турска война. Формирани са две армии - Дунавска и Кавказка. На 24 април 1877 г. руският император...

Земята Българска

Земята Българска

Седнали в едно лондонско кафене трима ветерани от ГОЛЯМАТА ВОЙНА! Разказвали си истории от фронта и се хвалели с белезите си! - Мен ме раниха при Вердюн и почти загубих крака си! - Това е нищо, Джеймс… мен ме удариха в гърба при Галиполи! Щях да умра , но нали съм мъж...

160 години от рождението на генерала от пехотата Павел Христов

160 години от рождението на генерала от пехотата Павел Христов

До ден днешен, много от тактиките за укрепяване на защитни позиции в Българската армия се изучават и черпят извор от стратегиите на Владимир Вазов, героят от Дойран. Този бележит българин, когото дори и противниковите английски генерали уважават и ценят, се е изучавал...

Знаете ли, че един от най-достойните и уважавани български военачалници е генерал Павел Христов?

Знаете ли, че един от най-достойните и уважавани български военачалници е генерал Павел Христов?

Споделям проекта за монумент на генерал от пехотата Павел Христов (1859 г. – 1921 г.), родом от гр. Етрополе, както и няколко думи по въпроса. Изключително горд и щастлив съм, че участвам в тази общественозначима, смислена инициатива. Благодарен съм на сдружение „За...

Паметник Братската Могила – Етрополе

Паметник Братската Могила – Етрополе

Из спомените на Димитър Димитров:В качеството ми на секретар на Градския народен съвет организирах строителството на паметника – „Братската Могила“ в Етрополе.През 1957 г. бе възложено на арх. Иван Иванчев от София да изготви проекта за паметник. Зимата проекта бе...

Концепция за монумента на генерал Павел Христов

Концепция за монумента на генерал Павел Христов

ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП: скулптор-д-р Митко Златанов, проектант-арх. Красимира Кралева, конструкция-инж. Красимир Марков, геодезия-С. Николов, ел.-инж. В. Василева, паркоустройство-л. арх. Мая Ангелова, 3D визуализаци-арх. Атанас Киризиев, Сдружение „За Етрополе“ Основна...

Баба Велика

Баба Велика

Един мощен хребет, осеян с тучни ливади, вековни буки и дъбови гори, набразден от десетки бистри потоци, гордо стои на североизток от Етрополе. От билото на този хребет, като на длан се вижда града и цялата околност. Та там на тази височина, в една малка падинка се...

Първата млекарница на Етрополе

Първата млекарница на Етрополе

Разглеждайки семейни снимки от албумите на моите родители, попаднах на снимка на дядо ми (баща на майка ми), направена в края на 1904-та или началото на 1905-та година в първата млекарница на Етрополе. Определям годините по следните факти: Първото Млекарско дружество...